Notice AEG Electrolux Arctis 60220GS5

Manuel AEG Electrolux Arctis 60220GS5 disponible gratuitement après inscription

Le groupe d'entraide AEG Electrolux Arctis 60220GS5 est ravi de partager cette notice avec vous

Notice d’utilisation de votre AEG Electrolux Arctis 60220GS5. La notice vous renseigne sur l’utilisation, donne des solutions aux problèmes d’entretien, de fonctionnement et d’assistance pour votre Arctis 60220GS5.

Notices - manuels - modes d'emploi disponibles pour AEG Electrolux Arctis 60220GS5 après inscription au groupe d'entraide

Aperçu de la notice

Extrait de la notice

in te vriezen, activeert u de functie FROSTMATICminimaal 24 uur voor- dat u deze in het vriesvak legt. Zet het verse voedsel dat u in wilt vriezen in de twee bovenste vakken. De maximumhoeveelheid levensmiddelen die in 24 uur kunnen worden ingevroren, is aan- gegeven op het typeplaatje , een label dat zich aan de binnenkant van het apparaat bevindt. Het invriesproces duurt 24 uur: voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen voedsel toe. Het bewaren van ingevroren voedsel Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, het apparaat minstens 2 uur op een hoge instelling laten werken voordat u er producten in plaatst. In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen dan de duur die op de kaart met technische kenmerken onder "tijdsduur" is vermeld, moet het ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is). Het eerste gebruik7Invriesagenda De symbolen geven verschillende soorten ingevroren levensmiddelen aan. De cijfers geven de bewaartijd in maanden aan voor de bijbehorende ingevroren levens- middelen. Of de hoogste of laagste waarde van de aangegeven bewaartijd van toepassing is, hangt af van de kwaliteit van het voedsel en eventuele bereiding voordat het werd ingevroren. Ontdooien Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt, voordat het gebruikt wordt, in het koelvak of op kamertemperatuur laten ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is. Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de vriezer gekookt worden als ze nog be- vroren zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren. Koude accumulators De vriezer is voorzien van een of meer koudeaccumul...

Produits AEG Electrolux les plus consultés

En cours...