Notice BLAUPUNKT Sevilla MP36

Manuel BLAUPUNKT Sevilla MP36 disponible gratuitement après inscription

Le groupe d'entraide BLAUPUNKT Sevilla MP36 est ravi de partager cette notice avec vous

Notice d’utilisation de votre BLAUPUNKT Sevilla MP36. La notice vous renseigne sur l’utilisation, donne des solutions aux problèmes d’entretien, de fonctionnement et d’assistance pour votre Sevilla MP36.

Notices - manuels - modes d'emploi disponibles pour BLAUPUNKT Sevilla MP36 après inscription au groupe d'entraide

Aperçu de la notice

Extrait de la notice

h wska- zówek bezpieczenstwa. • Odlaczyc biegun ujemny akumulato- ra! Przestrzegac wskazówek bezpie- czenstwa producenta pojazdu. • Przy wierceniu otworów uwazac, aby nie uszkodzic któregos z urza- dzen pokladowych pojazdu. • Przekrój kabla plusowego i minu- sowego nie moze byc mniejszy niz 1,5 mm2. • Nie podlaczac wtyczek samocho- du do radia! • Odpowiedni dla danego typu pojaz- du przewód-adapter mozna nabyc u autoryzowanego sprzedawcy pro- duktów BLAUPUNKT. • Zaleznie od marki i modelu, kon- strukcja Panstwa pojazdu moze niekiedy odbiegac od podanego tu opisu. Firma Blaupunkt wyklucza wszelka odpowiedzialnosc za szkody spowodowane blednym montazem i instalacja urzadzenia. W przypadku, gdy podane tu wska- zówki nie znajduja zastosowania w Panstwa pojezdzie, prosimy skon- taktowac sie z autoryzowanym sprze- dawca produktów Blaupunkt, produ- centem pojazdu lub zadzwonic do naszej infolinii. Przy montazu wzmacniacza lub zmie- niarki nalezy koniecznie najpierw pod- laczyc masy urzadzen, zanim polaczona zostanie wtyczka do gniazda Line-In lub Line-Out. Do masy radioodtwarzacza (obudo- wa) nie wolno podlaczac masy obcych urzadzen. Návod k montáži Bezpecnostní pokyny Behem montáže a pripojení dodržujte prosím následující bezpec- nostní pokyny. • Odpojte záporný pól akumuláto- ru! Pritom dodržujte bezpecnostní pokyny výrobce vozidla. • Pri vrtání otvoru dbejte na to, abyste nepoškodili žádné díly vozidla. • Prurez kabelu plus a minus pólu musí být minimálne 1,5 mm2. • Konektory od vozidla nepripojujte k rádiu! • Adaptérový kabel potrebný pro vaše vozidlo obdržíte ve specializované prodejne BLAUPUNKT. • V závislosti na konstrukci se muže postup u vašeho vozidla od zde popsaného postupu li...

En cours...