Notice JVC LT-3

Notice JVC LT-3 disponible gratuitement après inscription

Accédez à la notice du JVC LT-3 en adhérant à la communauté.

Notice d’utilisation de votre JVC LT-3. La notice vous renseigne sur l’utilisation, donne des solutions aux problèmes d’entretien, de fonctionnement et d’assistance pour votre LT-3.

Notices - manuels - modes d'emploi disponibles pour JVC LT-3 après inscription au groupe d'entraide

Aperçu de la notice

Extrait de la notice

een, web-sivustoltamme osoitteessa www.jvc-europe.com löydät tietoja käytetyn tuotteen palautuksesta. [Muut maat Euroopan unionin ulkopuolella] Jos haluat hävittää tämän tuotteen, tee se kansallisen lainsäädännön tai muiden maassasi voimassa olevien määräysten mukaan, jotka koskevat vanhojen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käsittelyä. LT-32DP8BT_FR_Analog.book Page v Tuesday, August 28, 2007 3:06 PMvi Brugerinformation om bortskaffelse af gammelt udstyrDANSK Bemærk: Dette symbol er kun gyldigt i EU. [EU] Elektriske produkter og elektroniske apparater med dette symbol må ikke afhændes på samme måde som almindeligt husholdningsaffald, når det skal smides ud. I stedet skal produktet indleveres på det relevante indsamlingssted for elektriske apparater og elektronisk udstyr, hvor det vil blive håndteret korrekt og efterfølgende genanvendt og recirkuleret i henhold til de love, der gælder i dit land. Ved at bortskaffe dette produkt korrekt, medvirker du til at bevare naturens ressourcer samt forhindre eventuelle negative påvirkninger af miljøet og folkesundheden, der ellers kunne forårsages ved forkert affaldshåndtering af dette produkt. Mere information om indsamlingssteder og genanvendelse af dette produkt kan du få ved at kontakte din lokale kommune, dit renovationsselskab eller den forretning, hvor du har købt produktet. Ukorrekt bortskaffelse af dette affald kan være strafbar ifølge lovgivningen i nogle lande. (Professionelle brugere) Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, kan du på vores webside www.jvc-europe.com få information om tilbagetagning af produktet. [Lande uden for EU] Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, bedes du gøre det i overensstemmelse med gældende lovgivning eller andre regler i dit land for be...

Produits JVC les plus consultés

En cours...