Notice JVC XA-HD500E

Notice JVC XA-HD500E disponible gratuitement après inscription

Accédez à la notice du JVC XA-HD500E en adhérant à la communauté.

Notice d’utilisation de votre JVC XA-HD500E. La notice vous renseigne sur l’utilisation, donne des solutions aux problèmes d’entretien, de fonctionnement et d’assistance pour votre XA-HD500E.

Notices - manuels - modes d'emploi disponibles pour JVC XA-HD500E après inscription au groupe d'entraide

Aperçu de la notice

Extrait de la notice

isite nuestra página Web www.jvc-europe.com para obtener información acerca de la retirada del producto. [Otros países no pertenecientes a la Unión Europea] Si desea desechar este producto, hágalo de conformidad con la legislación nacional vigente u otras normativas de su país para el tratamiento de equipos eléctricos y electrónicos usados.x Gällande EU-länder Information angående kassering av gammal utrustning [Europeiska unionen] Detta märke anger att den elektriska eller elektroniska utrustningen inte bör kastas bland vanliga hushållssopor efter förbrukning. Produkten bör istället överlämnas till anvisad uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning för lämplig behandling, återvinning eller återanvändning i enlighet med de lagar som gäller i aktuellt land. Observera: Detta märke gäller endast inom Europeiska unionen. Genom att göra dig av med denna produkt på korrekt sätt medverkar du till att bevara naturresurser och hjälper samtidigt till att förhindra tänkbara negativa effekter på miljö och människors hälsa, vilket annars kan orsakas genom olämplig avfallshantering av produkten. För närmare information om insamlingsplatser och återvinning av denna produkt kan du kontakta din kommun, det företag som ansvarar för hantering av hushållsavfall eller återförsäljaren av produkten. Felaktig hantering av detta avfall kan i enlighet med gällande lagstiftning medföra böter. (Affärsidkare) Besök vår webbplats, www.jvc-europe.com, för att erhålla information om återinsamling av produkten, när denna produkt ska göras av med. [Länder utanför Europeiska unionen] Se till att följa de lagar och andra bestämmelser för hantering av gammal elektrisk och elektronisk utrustning som gäller i aktu...

Produits JVC les plus consultés

En cours...