Notice MONTISS CSC5404M

Manuel MONTISS CSC5404M disponible gratuitement après inscription

Le groupe d'entraide MONTISS CSC5404M est ravi de partager cette notice avec vous

Notice d’utilisation de votre MONTISS CSC5404M. La notice vous renseigne sur l’utilisation, donne des solutions aux problèmes d’entretien, de fonctionnement et d’assistance pour votre CSC5404M.

Notices - manuels - modes d'emploi disponibles pour MONTISS CSC5404M après inscription au groupe d'entraide

Aperçu de la notice

Extrait de la notice

t boilerreservoir is leeg en wanneer u op de stoomknop (3) drukt, is er geen stoomuitgifte meer. Om water bij te vullen volgt u onderstaande stappen: -Trek de stekker uit het stopcontact. -Laat het apparaat 5 minuten afkoelen. -Knop ingedrukt houden om stoom te laten ontsnappen. -Draai voorzichtig de veiligheidsschroefdop (2) open. Wacht totdat het sissende geluid dat afkomstig is van de overgebleven stoom niet meer hoorbaar is, alvorens u de schroefdop geheel losdraait. -Draai de schroefdop geheel los en giet een trechter water in het reservoir. Vul het reservoir nooit verder dan het op de vultrechter aangegeven maximum. -Draai de veiligheidsschroefdop weer dicht. -Steek de stekker weer in het stopcontact. ONDERHOUD Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de volgende stappen uitvoert. Wacht tot het apparaat geheel is afgekoeld, voordat u het opbergt of schoonmaakt. Om ervoor te zorgen dat het apparaat maximale prestaties levert en een lange levensduur heeft, dient u de boiler elke maand een keer uit te spoelen om afzettingen te voorkomen. Gebruik geen azijn of ontkalkingmiddelen. UW OUDE TOESTEL WEGDOEN 1. Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC. 2. Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijke afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen. 3. De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen. 4. Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw g...

Produits MONTISS les plus consultés

En cours...