Notice ROCCAT Kova

Manuel ROCCAT Kova disponible gratuitement après inscription

Le groupe d'entraide ROCCAT Kova est ravi de partager cette notice avec vous

Notice d’utilisation de votre ROCCAT Kova. La notice vous renseigne sur l’utilisation, donne des solutions aux problèmes d’entretien, de fonctionnement et d’assistance pour votre Kova.

Notices - manuels - modes d'emploi disponibles pour ROCCAT Kova après inscription au groupe d'entraide

Aperçu de la notice

Extrait de la notice

s. 3. Standart tus atamasi (sag elini kullanma modu) 4. Isik efektini aydinlatma „Breathing“, tam veya kapali modundayken ayarlama. 5. Dpi ayarlari 400, 800, 1600 ile 3200 arasinda 6. Bir, iki, üç „Breaths“ isleminden sonra renk degistirme arasinda „Breathing“ moduna geçme veya her „Breath“ isleminden sonra rengi muhafaza etme ayarlari. 7. Renklerin ayari. 1. Koppla ROCCAT™ Kovas USB-kontakt till en ledig USB-port. 2. Tryck på knapp 4 + 6 samtidigt när du sticker in kontakten för att växla mellan läget för vänster- och högerhänta. 3. Standardbeläggning (läge för högerhänta) 4. Ljusinställning - breathing, full belysning och avstängd belysning. 5. Dpi-inställningar - 400, 800, 1600 och 3200 6. Inställning av ”Breathing” med färgändring efter en, två, tre ”Breaths” eller bibehållen färg efter varje ”Breath”. 7. Färginställning. 2 CHANGE LIGHT EFFECTCONNECT TO COMPUTER (USB) SWITCH HAND MODE 6CHANGE BREATHING MODE7CHANGE COLOR STANDARD BUTTONS 1 = Left Mouse-Button 2 = Right Mouse-Button 3 = Third Button + Universal Scroll 4 = Browser - Forward 5 = Browser - Backward 6 = Combination Button 7 = Combination Button 12 3 4 5 6 7 46 PRESS 4 + 7 = Setting the ‘breathing’ mode to change color after one, two or three ‘breaths’, or holding the color after each ‘breath’ PRESS 4 + 6 = Setting the light effect to ‘breathing’, full or no illumination PRESS 5 + 6 = Switching from one color to another 4 6 PRESS 4 + 6 DURING PLUGIN = Change hand mode from right- to left-handed and vice versa (right-handed mode) RL 46 75 5CHANGE DPI PRESS 5 + 7 = Setting the resolution to 400, 800, 1600 or 3200dpi 75 LED FEEDBACK: 400dpi? ashes red 800dpi? ashes violet 1600dpi? ashes green 3200dpi? ashes blue...

En cours...