Notice AEG Electrolux Santo C 81842 I

Notice AEG Electrolux Santo C 81842 I

Mode d'emploi AEG Electrolux Santo C 81842 I disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs AEG Electrolux Santo C 81842 I
2 membres dans ce groupe pour vous aider
Trouver de l'aide en rejoignant le Groupe d'entraide des
utilisateurs de votre produit Santo C 81842 I

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
AEG Electrolux Santo C 81842 I

Volume total net : 280 litres, Position du congélateur : En dessous, Nombre d'etoiles du congelateur : 4 étoiles, Volume net du réfrigérateur : 210 litres, Volume net du congélateur : 70 litres

Le SAV entre consommateurs du groupe d’entraide AEG Electrolux Santo C 81842 I vous permet de recevoir des solutions aux problèmes d’utilisation, conseils d’entretien, fonctionnement et assistance pour votre Combiné Réfrigérateur Congélateur AEG Electrolux. Rejoignez GRATUITEMENT le groupe d'entraide Santo C 81842 I qui compte 2 membre(s) utilisateur(s) de ce produit. Devenir membre vous donne accès à différents services gratuits pour votre Combiné Réfrigérateur Congélateur : accès au mode d'emploi PDF et à la notice Santo C 81842 I en français AEG Electrolux Santo C 81842 I, guide de l'utilisateur, avis consommateur et forum actif, manuel d’utilisation, photos, vidéo et informations.

AEG Electrolux Santo C 81842 I

Dernières actualités du groupe d'entraide AEG Electrolux Santo C 81842 I

Nouvelles questions du forum

Lancez la discussion

Nouveaux membres

  • nadoari2  depuis le 19/09/2014 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)
  • Sonore  depuis le 18/08/2012 - Expertise débutant - Utilisateur depuis plus de 5 ans

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 3 622 K | Français
Questions/Réponses, FAQ, Support | Français

Pas de vidéo disponible

« en 6 Uitschakelen 6 Temperatuurregeling 6 Bedieningspaneel 6 Inschakelen 7 Uitschakelen 7 Temperatuurregeling 7 Alarm hoge temperatuur 7 Functie Snelvriezen 7 Het eerste gebruik 8 De binnenkant schoonmaken 8 Dagelijks gebruik 8 Vers voedsel invriezen 8 Het bewaren van ingevroren voedsel 8 Invriesagenda 8 Ontdooien 9 Het maken van ijsblokjes 9 Koude accumulators 9 Verplaatsbare schappen 9 Het plaatsen van de deurschappen 9 Het plaatsen van de deurhelftplateaus 9 Vochtigheidsregeling 10 Nuttige aanwijzingen en tips 10 Tips voor energiebesparing 10 Tips voor het koelen van vers voedsel 10 Nuttige tips voor het koelen 10 Tips voor het invriezen 11 Tips voor het bewaren van ingevroren voedsel 11 Onderhoud en reiniging 12 Periodieke reiniging 12 Het ontdooien van de koelkast 12 De vriezer ontdooien 13 Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt 14 Problemen oplossen 14 Het lampje vervangen 15 De deur sluiten 16 Technische gegevens 16 Montage 16 Opstelling 16 Elektrische aansluiting 17 Omkeerbaarheid van de deur 17 Ventilatievereisten 18 De installatie van het apparaat 18 Het milieu 23 Wijzigingen voorbehouden 2Inhoud Veiligheidsinformatie In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze ge- bruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheids- voorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat. Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is. Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen •Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat. Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. •Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking. •Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten. •Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voor- komt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken. Algemene veiligheid LET OP! Houd de ventilatie-openingen altijd vrij van ob... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
Soyez le premier à noter ce produit
Durée moyenne d’utilisation
12 ans 4 mois
Pas d'avis consommateur
Donnez votre avis
Aucune discussion
Lancez la discussion !
Aucune opinion sur AEG Electrolux
Donner votre opinion sur AEG Electrolux
En cours...