Notice LIEBHERR UKS5000

Notice LIEBHERR UKS5000

Mode d'emploi LIEBHERR UKS5000 disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs LIEBHERR UKS5000
3 membres dans ce groupe pour vous aider
Trouver de l'aide en rejoignant le Groupe d'entraide des
utilisateurs de votre produit UKS5000

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
LIEBHERR UKS5000

Volume total net : 190 litres, Position du congélateur : Au dessus, Nombre d'etoiles du congelateur : 4 étoiles

Le SAV entre consommateurs du groupe d’entraide LIEBHERR UKS5000 vous permet de recevoir des solutions aux problèmes d’utilisation, conseils d’entretien, fonctionnement et assistance pour votre Réfrigérateur LIEBHERR. Rejoignez GRATUITEMENT le groupe d'entraide UKS5000 qui compte 3 membre(s) utilisateur(s) de ce produit. Devenir membre vous donne accès à différents services gratuits pour votre Réfrigérateur : accès au mode d'emploi PDF et à la notice UKS5000 en français LIEBHERR UKS5000, guide de l'utilisateur, avis consommateur et forum actif, manuel d’utilisation, photos, vidéo et informations.

LIEBHERR UKS5000

Dernières actualités du groupe d'entraide LIEBHERR UKS5000

Nouvelles questions du forum

Lancez la discussion

Nouveaux membres

  • Lyns49000  depuis le 19/04/2014 - Expertise débutant - Utilisateur depuis plus de 5 ans
  • tvd  depuis le 24/09/2011 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 299 K | Français
Questions/Réponses, FAQ, Support | Français

Pas de vidéo disponible

« netsnoer uit het stopcontact maar pak de stekker vast. • Laat reparaties en ingrepen aan het apparaat uitsluitend door de technische dienst of een installateur uitvoeren, aangezien anders grote gevaren voor uzelf en anderen kunnen ontstaan. Hetzelfde geldt voor het vervangen van het netsnoer. • Ga nooit op de sokkel, laden, deur enz. staan of leunen om ergens bij te kunnen. • Dit apparaat is niet bedoeld voor personen (ook kinderen) met fysieke, sensorische of mentale gebreken of personen, die niet over voldoende ervaring en kennis beschikken, tenzij zij door een persoon, die voor hun veiligheid verantwoordelijk is, in het gebruik van het apparaat worden onderwezen of die aanvankelijk toezicht uitoefent. Kinderen mogen niet zonder toezicht ach- terblijven om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen. • Voorkom voortdurend huidcontact met koude oppervlakken of te koelen/te bevriezen levensmiddelen want dat kan een pijnlijk of dof gevoel en bevriezing veroorzaken. Bij langdurig huidcontact veiligheidsmaatregelen treffen, bijv. handschoenen dragen. • Consumeer geen levensmiddelen die al over de verbruiksdatum heen zijn of te lang in het apparaat liggen aangezien u hierdoor een voedselvergiftiging kunt oplopen. • Bewaar bij afsluitbare apparaten de sleutel niet in de buurt van het apparaat of binnen het bereik van kinderen. • Bewaar geen explosieve stoffen of spuitbussen met brandbare drijfgassen (bijv. butaan, propaan, pentaan) in het apparaat. Eventueel vrijkomend gas kan door de elektrische componenten ontstoken worden. U herkent dergelijke spuitbussen aan het waarschuwingssymbool bestaande uit enkele vlammen met eronder de tekst "Licht ontvlambaar" dan wel aan de tekst op de spuitbus. • Gebruik in het apparaat nooit open vuur of ontstekingsbronnen. Let er daarom tijdens het vervoeren en reinigen van het apparaat goed op dat het koelcircuit niet wordt beschadigd. Mocht het koelcircuit desondanks beschadigd raken, houd het apparaat dan uit de buurt van open vuur. Zorg voor goede ventilatie in het vertrek. • Geen elektrische apparaten binnen het apparaat gebruiken. Opstellen • Plaats het apparaat bij voorkeur niet in direct zonlicht, naast het fornuis, een radiator enz. • De ondergrond moet vlak en waterpas zijn.Compenseer onef- fenheden d.m.v. de stelpootjes. • Zorg altijd voor een goede luchttoevoer en -afvoer! • De plaatsingsruimte van uw apparaat moet volgens de norm EN 378 pro 8 g koelmiddelmassa R 600a 1 kubieke m bezitten zodat er in geval van een lekkage in het koelmiddelcircuit geen ontvlambare gas-lucht-mengeling in de plaat-singsruimte van het apparaat kan ontstaan. Informatie over de hoeveelheid koelmiddel vindt u op het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat. • Het apparaat niet samen met andere apparaten aansluiten via een verlengkabel - gevaar voor oververhitting. Apparaat in- en uitschakelen Wij adviseren u om het apparaat te reinigen voordat u hem in gebruik neemt (zie verder onder "Reinigen"). Inschakelen: Stekker in het stopcontact steken - het apparaat is ingeschakeld. Uitschakelen: Trek de stekker uit het stopcontact of draai de zekering in de meterkast eruit. Temperatuur instellen Draai met een muntstuk de pijl van de temperatuurregelaar op een stand tussen 1 en 7. Stand 1 = warmste stand Stand 7 = koudste stand Koelen Het apparaat is geschikt voor het koelen van alle soorten dran- ken en levensmidde... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
3 étoiles
Durée moyenne d’utilisation
11 ans 11 mois
Avis consommateur
2 avis
Aucune discussion
Lancez la discussion !
Aucune opinion sur LIEBHERR
Donner votre opinion sur LIEBHERR
En cours...