Notice AEG Electrolux Favorit 89020

Notice AEG Electrolux Favorit 89020

Mode d'emploi AEG Electrolux Favorit 89020 disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs AEG Electrolux Favorit 89020
1 membre dans ce groupe pour vous aider
Trouver de l'aide en rejoignant le Groupe d'entraide des
utilisateurs de votre produit Favorit 89020

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
AEG Electrolux Favorit 89020

Le SAV entre consommateurs du groupe d’entraide AEG Electrolux Favorit 89020 vous permet de recevoir des solutions aux problèmes d’utilisation, conseils d’entretien, fonctionnement et assistance pour votre Lave vaisselle AEG Electrolux. Rejoignez GRATUITEMENT le groupe d'entraide Favorit 89020 qui compte 1 membre(s) utilisateur(s) de ce produit. Devenir membre vous donne accès à différents services gratuits pour votre Lave vaisselle : accès au mode d'emploi PDF et à la notice Favorit 89020 en français AEG Electrolux Favorit 89020, guide de l'utilisateur, avis consommateur et forum actif, manuel d’utilisation, photos, vidéo et informations.

AEG Electrolux Favorit 89020

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 7 518 K | Français
Questions/Réponses, FAQ, Support | Français

Pas de vidéo disponible

« OK / START toets 8 De eerste keer inschakelen - De taal instellen 8 Het eerste gebruik 8 De waterontharder instellen 9 Handmatig instellen 9 Elektronisch instellen 10 Gebruik van zout voor de vaatwasser 10 Gebruik van glansspoelmiddel 11 De glansmiddeldosering instellen 12 Dagelijks gebruik 12 De vaatwasser inruimen 12 Het onderrek 13 De bestekmand 14 Bierglazen 15 Bovenrek 17 De hoogte van het bovenrek aanpassen 18 Gebruik van vaatwasmiddelen 19 Afwasmiddel doseren 19 De Multi-tabfunctie 20 Wasprogramma's 21 Een wasprogramma selecteren en starten 23 Een afwasprogramma of een lopende uitgestelde start annuleren 23 Een lopend afwasprogramma onderbreken 23 Einde van het afwasprogramma 23 De vaatwasser uitruimen 24 Onderhoud en reiniging 24 De filters reinigen 24 De sproeiarmen reinigen 25 Buitenkant reinigen 26 De binnenkant van de machine reinigen 26 Als de afwasmachine langere tijd niet wordt gebruikt 26 Voorzorgsmaatregelen bij vorst 26 De machine verplaatsen 26 Problemen oplossen 26 Technische gegevens 28 Aanwijzingen voor testinstituten 28 Montage-instructies 30 Montage 30 Bevestigen aan de aangrenzende keukenmeubelen 30 Waterpas installatie 30 Aansluiting aan de waterleiding 30 Wateraansluitingen 30 Watertoevoerslang met veiligheidsklep 31 2InhoudAansluiting waterafvoerslang 31 Aansluiting aan het elektriciteitsnet 33 Milieubescherming 33 Verpakkingsmateriaal 33 Wijzigingen voorbehouden Bedieningsinstructies Veiligheidsinformatie In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze ge- bruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk te waarborgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheids- voorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat. Correct gebruik •Deze afwasmachine is uitsluitend bedoeld voor het reinigen van huishoudelijke ge- bruiksvoorwerpen die geschikt zijn voor reiniging in een afwasmachine. •Doe geen oplosmiddelen in de afwasmachine. Dit kan een explosie veroorzaken. •Messen en andere voorwerpen met scherpe punten moeten met de punt naar beneden in de bestekmand worden geplaatst of horizontaal in het bovenrek worden gelegd. •Gebruik alleen producten (afwasmiddel, zout en glansmiddel) die geschikt zijn voor af- wasmachines. •Open de deur niet als het apparaat in werking is; er kan hete stoom ontsnappen. •Neem geen serviesgoed uit de afwasmachine voordat het afwasprogramma is afgelopen. •Trek na het gebruik de stekker uit het stopcontact en draai de waterkraan dicht. •Dit product mag alleen worden onderhouden door een daartoe bevoegde servicemonteur en er dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen. •Onder geen voorwaarde moet u proberen de afwasmachine zelf te repareren. Reparaties die worden uitgevoerd door onervaren personen veroorzaken letsel of storingen. Raad- pleeg ELECTROLUX Service. Sta te allen tijde op het ge... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
Soyez le premier à noter ce produit
Durée moyenne d’utilisation
-
Pas d'avis consommateur
Donnez votre avis
Aucune discussion
Lancez la discussion !
Aucune opinion sur AEG Electrolux
Donner votre opinion sur AEG Electrolux
En cours...