Notice DORO 931

Notice DORO 931

Mode d'emploi DORO 931 disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs DORO 931
4 membres dans ce groupe pour vous aider
Trouver de l'aide en rejoignant le Groupe d'entraide des
utilisateurs de votre produit 931

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
DORO 931

Type : Combiné supplémentaire, Type d'écran : LCD monochrome, Nombres de combinés : 1 combiné, Poids du combiné : 135 g

Besoin d'aide pour l'utilisation de votre DORO 931 ? Le groupe d'entraide DORO 931 vous donne des conseils d'utilisation, solutions aux problèmes d’entretien, fonctionnement et assistance pour votre Téléphone fixe. Rejoignez notre groupe d'entraide 931 qui compte 4 membre(s). L'inscription GRATUITE vous donne accès à différents services pour votre Téléphone fixe : accès à la notice 931 et mode d'emploi pdf DORO 931, manuel d'utilisation en français, 1 avis consommateur et 1 discussion(s) de forum actif comprenant 1 participant(s), guide de l'utilisateur, photos, vidéos et SAV entre consommateurs.

DORO 931

Dernières actualités du groupe d'entraide DORO 931

Nouvelles questions du forum

Nouveaux membres

  • PhLasserre  depuis le 30/08/2015 - Expertise connaisseur - Utilisateur depuis entre 2 et 5 ans
  • loup85  depuis le 27/09/2014 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 868 K | Français

Pas de lien disponible

Pas de vidéo disponible

« ampli? ée 6Intercom 7Répertoire 8HAUT/Touche Bis 9OK/Touche Menu Français (voir page 14-15) 1Stummschaltung/Löschen 2RÜCKWÄRTS/Rufnummeranzeige 3Amtsleitung 4R-Taste und Ein/Aus 5Lautsprecher 6Interngespräche 7Telefonbuch 8VORWÄRTS/Wahlwiederholung 9OK-/Menütaste Deutsch (siehe Seiten 16-17) 1Wylaczanik mikrofonu/KasowanieWylaczanik mikrofonu/KasowanieWylaczanik mikrofonu/ 2Przegladanie w dól/Identy? kacja abonenta dzwoniacegoIdenty? kacja abonenta dzwoniacegoIdenty? kacja abonenta 3Przycisk Rozmowa 4Przycisk Recall (R) i Wyl./Wl 5Tryb glosnomówiacy 6Interkom 7Ksiazka telefoniczna 8Przegladanie w góre/Ponowne wybieraniePrzegladanie w góre/Ponowne wybieraniePrzegladanie w góre/ 9OK/menu Polski (patrz strony 18-20) 1Mikrofonafbryder/sletning 2NED/nummerviser 3Linjetast 4R-knap og tænd/sluk 5Højttalerfunktion 6Intern samtale 7Telefonbog 8OP/genopkald 9OK-/menutast English (see page 12-13) 1Mute/Erase button 2Scroll down and Caller Identi? cation button 3Talk button 4Recall and Off/On button 5Hands free button 6Intercom button 7Phone Book button 8UP and Redial button 9OK/Menu button4 www.doro.com Svenska Inkoppling Handenheten måste registreras till din basenhet för att kunna användas! 1.Anslut den medföljande nätadaptern till eluttaget samt till laddaren, om detta inte redan är gjort. 2.Tag av batteriluckan från handenhetens baksida genom att föra in ett spetsigt föremål i det lilla hålet i handenhetens botten, tex ett utböjt gem. Sätt batterierna i handenheten enligt markeringarna för plus- respektive minuspol och sätt tillbaka batteriluckan. 3.Sätt handenheten i laddaren med knappsatsen utåt och ladda i 24 timmar. När handenheten är korrekt placerad hörs en tonsignal. 4.Håll basenhetens sökningsknapp j nedtryckt några sekunder tills indikatorn y/Q/Q/ börjar Q börjar Qblinka. Registreringsläget är aktiverat i 90 sekunder. 5.Tryck w. 6.Bläddrafram REGISTER. Tryck 00.0 7.Ange vilken basenhet du vill registrera genom att trycka på motsvarande siffertangent 1-4. Upptagna basenhetsnummer blinkar. 8.Ange PIN-koden (0000 vid leverans). Tryck 00.0 9.Om registreringen lyckades återgår handenheten till viloläge efter ett par sekunder. Handenhetens nya anropsnummer visas i displayen.www.doro.com 5 Svenska Internsamtal 1.Trycki. 2.Ange anropsnumret 1-5 på den handenhet som ska ringas upp. Om ett externt samtal skulle ringa in medan ett internsamtal pågår, kommer en ton att höras och EXT blinkar. Avsluta då internsamtalet genom att trycka q för att sedan kunna svara med q för att sedan kunna svara med qqq.q Skicka samtal/Konferens 1.Ett externt samtal ? nns uppkopplat. 2.Koppla upp ett internsamtal enligt beskrivningen ovan. 3.När den interna mottagaren svarat, tryck q för att skicka eller håll q för att skicka eller håll q# nedtryckt tills telefonnummer eller SAMTAL visas för att etablera en konferens för alla tre. Om du inte vill överföra samtalet tryck i på den uppringande handenheten. Övrigt I huvudmanualen ? nns information om övriga funktioner t ex språk, ringsignalsinställning, användarnamn, telefonbok, garanti, felsökning etc...6 www.doro.com6 www.doro.com6 Norsk Tilkobling Håndsettet må registreres i din baseenhet før den kan brukes! 1.Koble den medfølgende omformeren til et strømuttak og til laderen hvis dette ikke er gjort allerede. 2.Ta av batteridekselet fra baksiden av håndsettet ved å føre en spiss gjenstand inn i hullet i bunnen av håndsette... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
2 étoiles
Durée moyenne d’utilisation
5 ans 10 mois
Avis consommateur
1 avis
Aucune opinion sur DORO
Donner votre opinion sur DORO
En cours...