Notice ADURO 9-5

Notice ADURO 9-5

Mode d'emploi ADURO 9-5 disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs ADURO 9-5
2 membres dans ce groupe pour vous aider
Trouver de l'aide en rejoignant le Groupe d'entraide des
utilisateurs de votre produit 9-5

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
ADURO 9-5

Besoin d'aide pour l'utilisation de votre ADURO 9-5 ? Le groupe d'entraide ADURO 9-5 vous donne des conseils d'utilisation, solutions aux problèmes d’entretien, fonctionnement et assistance pour votre Poêle à bois - Foyer. Rejoignez notre groupe d'entraide 9-5 qui compte 2 membre(s). L'inscription GRATUITE vous donne accès à différents services pour votre Poêle à bois - Foyer : accès à la notice 9-5 et mode d'emploi pdf ADURO 9-5, manuel d'utilisation en français, 1 avis consommateur et 1 discussion(s) de forum actif comprenant 1 participant(s), guide de l'utilisateur, photos, vidéos et SAV entre consommateurs.

ADURO 9-5

Dernières actualités du groupe d'entraide ADURO 9-5

Nouvelles questions du forum

Nouveaux membres

  • Toto2713  depuis le 24/11/2014 - Expertise débutant - Utilisateur depuis plus de 5 ans
  • Carlotta92  depuis le 19/10/2013 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 1 013 K | Français

Pas de lien disponible

Pas de vidéo disponible

« fra www.aduro.no eller på www.nbl.sintef.no. Aduro 9-5 er yderligere Svanemærket, hvilket understreger, at brændeovnen opfylder de stengeste miljøkrav og produceres på en miljømæssig forsvarlig måde. DoP (Declaration of Performance) findes på www.aduro.dk. 1.2 Tekniske data Nominel effekt 6 kW Røgafgang Ø150 mm top/bag Mål (HxBxD) 1200 x 500 x 447 mm Højde røgstuds over gulv, topafgang 1170 mm Afstand fra centrum røgstuds til bagkant ovn 193 mm Vægt 100 kg Materiale Pladejern Brændsel Træ og træbriketter Brændelængde max. 39 cm Konvektionsovn Primær-, sekundær- og tertiær lufttilførsel Rudeskyl Askeskuffe Virkningsgrad 81,3% Skorstenstræk 12 Pa Maksimal afbrændingsmængde per time: - Træ Ca. 3,1 kg Varmeeffekt i bygninger med - Optimal isolering - Gennemsnitlig isolering - Dårlig isolering 150 m2 100 m2 60 m2 1.3 VIGTIGT: PRODUKTIONSNUMMER På brændeovnen er der angivet et produktionsnummer nederst på typeskiltet bag på ovnen. Vi anbefaler, at du noterer nummeret i nedenstående felt inden montering. Af hensyn til garantien og ved øvrige henvendelser er det vigtigt, at du kan oplyse dette nummer. P/ Nr. Dansk _______________________________________________________________________________________________________________________________ 3 1.4 Hjemtransport Ved hjemtransport af brændeovnen skal den helst stå lodret op. Hvis du vil lægge den ned, er det vigtigt at fjerne løse dele fra brændkammeret, dvs. støbejernsrist og løse ildfaste sten, samt tage askeskuffen ud. Alternativt kan du lade de ildfaste sten og støbejernsristen blive i brændkammeret og herefter fylde det op med overskudsemballage, så de løse dele fastholdes. Brug venligst træ fra emballeringen til første optænding. Plasticemballgen smides ud. 2.0 Installation af brændeovnen Du må gerne selv installere din brændeovn – det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Det er vigtigt at være opmærksom på, at alle lokale forordninger og regler, inklusive dem der henviser til nationale og europæiske standarder, skal overholdes ved installation af brændeovnen. Du kan også søge råd om installation hos din forhandler. Bemærk: Brændeovnen må først tages i brug, når den er godkendt af den lokale skorstensfejer. PRØVNINGSATTEST Efter godkendelse skal skorstensfejeren underskrive prøvningsattesten (se side 10), som dokumentation for, at ovnen opfylder miljøkravene i henhold til Brændeovnsbekendtgørelsen, der trådte i kraft 1. juni 2008. For Norge: Installasjon av nye ildsteder skal meldes til de lokale bygningsmyndigheter. Huseier står selv ansvarlig for at alle krav til sikkerhet er ivaretatt på en forskriftsmessig måte og er forpligtet til at få installasjonen inspisert og sikkerheten bekreftet av en kvalifisert kontrollør. Lokalt feiervesen må informeres dersom installasjonen medfører endret feiebehov. 2.1 Ovnens placering/afstandskrav Kun når ovnen placeres op ad brændbart materiale, stilles der krav til afstand. Se nedenstående skema og illustration. Står brændeovnen op ad en murstensvæg eller andre ikke brændbare materialer, er der ingen minimumskrav til afstand. Af hensyn til rengøringen og for den bedste udnyttelse af konvektionsluften anbefales det dog at holde cirka 5-10 cm afstand til væggen. Afstand til brændbart materiale Bag ovn Bag ovn med isoleret røgrør Ved siden af... »

Derniers Produits ADURO ajoutés

En cours...