Notice ACER AL2671W

Notice ACER AL2671W

Mode d'emploi ACER AL2671W disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs ACER AL2671W
9 membres dans ce groupe pour vous aider
Trouver de l'aide en rejoignant le Groupe d'entraide des
utilisateurs de votre produit AL2671W

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
ACER AL2671W

26 Pouces

Besoin d'aide pour l'utilisation de votre ACER AL2671W ? Le groupe d'entraide ACER AL2671W vous donne des conseils d'utilisation, solutions aux problèmes d’entretien, fonctionnement et assistance pour votre Téléviseur LCD. Rejoignez notre groupe d'entraide AL2671W qui compte 9 membre(s). L'inscription GRATUITE vous donne accès à différents services pour votre Téléviseur LCD : accès à la notice AL2671W et mode d'emploi pdf ACER AL2671W, manuel d'utilisation en français, 1 avis consommateur et 1 discussion(s) de forum actif comprenant 2 participant(s), guide de l'utilisateur, photos, vidéos et SAV entre consommateurs.

ACER AL2671W

Dernières actualités du groupe d'entraide ACER AL2671W

Nouvelles questions du forum

Nouveaux avis

Nouveaux membres

  • louis junior  depuis le 07/11/2014 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)
  • Caro280188  depuis le 03/09/2014 - Expertise débutant - Utilisateur depuis plus de 5 ans

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 7 716 K | Français
Questions/Réponses, FAQ, Support | Français
Questions/Réponses, FAQ, Support | Français

Pas de vidéo disponible

« en SCART-SCART kabel aansluiten 13 De videorecorder/DVD-speler/AV-apparatuur met een SCART- component/AV kabel aansluiten 13 Een camera, camcorder of videoconsole aansluiten 14 Een hoofdtelefoon aansluiten 14 Inschakelen 15 Installatie-wizard 15 Uw TV gebruiken 15 Veranderen van kanaal 15 Het volume regelen 15 OSD-navigatie 16 Het OSD-menu bedienen aan de hand van de afstandsbediening 16 Teletekst 17 Geavanceerde functies 18 PIP/PBP/POP 18 Kinderslot 18 De Empowering-toets: Scenariomodus en favoriete kanalen 19 Oplossen van problemen 21 Productspecificaties 22 07-LCD-TV_DU_eu.indd 32005/5/4 ¤W¤È 09:12:2507-LCD-TV_DU_eu.indd 42005/5/4 ¤W¤È 09:12:26Nederlands 5 Belangrijke veiligheidsinstructies Lees zorgvuldig de instructies. Bewaar ze voor toekomstig gebruik. 1. Volg alle waarschuwingen en instructies die op het product vermeld staan. 2. Trek de stekker van het product uit het stop-contact alvorens het reinigen. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of aërosol reinig-ingsmiddelen. Gebruik een lichtjes vochtige doek voor het reinigen. 3. Gebruik dit product niet in de nabijheid van water. 4. Plaats dit product in geen geval op een onsta-biele, staander of tafel. Het product kan vallen en ernstige schade oplopen. 5. Sleuven en opening zijn voorzien voor venti- latiedoeleinden; om een betrouwbare werk-ing van het product te waarborgen en om het te beschermen tegen oververhitting. Deze openingen mogen niet bedekt of geblokkeerd worden. De openingen mogen in geen geval geblokkeerd worden door het product op een bed, sofa, mat of ander zacht oppervlak te plaatsen. Dit product mag nooit in de nabijheid of op een radiator of een warmtebron gep-laatst worden. Het mag eveneens in een meu-belstuk ingebouwd worden tenzij behoorlijke ventilatie voozien is. 6. Dit product moet door een voedingsbron ge-voed worden die vermeld staat op het etiket. Indien u niet zeker bent van de beschikbare voedingsbron, raadpleeg dan uw plaatselijke verdeler of elektriciteitsbedrijf. 7. Leg geen voorwerpen op het netsnoer. Zorg ervoor dat het netsnoer op een plaats ligt waar er niemand over kan struikelen. 8. Indien een verlengingsnoer met dit product gebruikt wordt, moet u ervoor zorgen dat de totale ampère waarde van de toestellen die op het verlangsnoer aangesloten zijn de ampè re waarde van het verlengsnoer niet overschri- jden. U moet er ook voor zorgen dat het totale vermogen van alle op het stopcontact aang- esloten toestellen de waarde van de zekering niet overschrijden. 9. Duw geen voorwerpen door de ventilatiegaten van het product. Indien u dit zou doen kunt u in contact komen met gevaarlijke hoogspan- ningspunten of kunt u inwendige onderdelen beschadigen die een brand of elektrische schok kunnen veroorzaken. Mors geen vloeistoffen over het product. 10. Tracht niet het product zelf te herstellen. Het openen of verwijderen van deksels kan u doen blootstellen aan gevaarlijk hoogspanningspunt- en of andere risico’s. Laat alle herstellingen uitvoeren door bevoegd onderhoudspersoneel. 11. Trek de stekker van dit product uit het stop- contact en raadpleeg bevoegd onderhoudsper- soneel in de volgend omstandigheden: a. Indien het netsnoer of stekker beschadigd of uitgerafeld is. b. Indien er een vloeistof op het product gemorst werd. c. Indien het product werd blootgesteld aan regen of water. d. Indien het product niet normaal werkt na opvolging van de... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
3 étoiles
Durée moyenne d’utilisation
6 ans
Avis consommateur
1 avis
Aucune opinion sur ACER
Donner votre opinion sur ACER
En cours...