Notice NILFISK 530 KING

Notice NILFISK 530 KING

Mode d'emploi NILFISK 530 KING disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs NILFISK 530 KING
52 membres dans ce groupe pour vous aider
Trouver de l'aide en rejoignant le Groupe d'entraide des
utilisateurs de votre produit 530 KING

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
NILFISK 530 KING

Type d'aspirateur : Traineau, Puissance nominale : 1400 Watts, Filtre hygiène : HEPA/S-class, Volume : 6,5 litres, Type de sac : Sans sac

Besoin d'aide pour l'utilisation de votre NILFISK 530 KING ? Le groupe d'entraide NILFISK 530 KING vous donne des conseils d'utilisation, solutions aux problèmes d’entretien, fonctionnement et assistance pour votre Aspirateur. Rejoignez notre groupe d'entraide 530 KING qui compte 52 membre(s). L'inscription GRATUITE vous donne accès à différents services pour votre Aspirateur : accès à la notice 530 KING et mode d'emploi pdf NILFISK 530 KING, manuel d'utilisation en français, 22 avis consommateur et 13 discussion(s) de forum actif comprenant 28 participant(s), guide de l'utilisateur, photos, vidéos et SAV entre consommateurs.

NILFISK 530 KING

Dernières actualités du groupe d'entraide NILFISK 530 KING

Nouvelles questions du forum

Nouveaux membres

  • vassvero  depuis le 24/10/2017 - Expertise connaisseur - Utilisateur depuis plus de 5 ans
  • Hollers  depuis le 02/07/2017 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 536 K | Français
Manuel/Notice/Mode d'emploi | 3 549 K | Anglais

Pas de lien disponible

Pas de vidéo disponible

« g, og må ikke anvendes eller opbevares udendørs under våde forhold. Opbevares indendørs ved maks. 60°C og min.0°. 3.Maskinen, der er beregnet til sugning af tørt støv, må ikke anvendes til sugning af vand eller andre væsker. 4.Maskinen må ikke anvendes til opsamling af brændbare eller eksplosive materialer, og den må ikke anvendes i eksplosive omgivelser. 5.Maskinen må under ingen omstændigheder anvendes til opsamling af varme materialer. Maskinen må især ikke anvendes til rengøring af åbne og lukkede ildsteder, ovne eller lignende, der indeholder varm eller glødende aske. 6.Maskinen må ikke anvendes, hvis ledningen udviser nogen tegn på beskadigelse. Efterse jævnligt ledningen for skader, især hvis den har været mast, klemt i en dør eller hvis den er kørt over. 7.Maskinen må ikke anvendes, hvis den er defekt. 8.Tag ikke stikket ud af stikkontakten ved at trække i ledningen. Tag i stedet fat i stikket og ikke i ledningen. 9.Når ledningen repareres eller udskiftes, skal der anvendes samme type ledning, som den, der fulgte med maskinen ved leveringen. En sådan ledning fås hos den autoriserede Nilfisk forhandler. 10.Stikket skal altid tages ud af stikkontakten, før der påbegyndes nogen form for servicearbejde på maskine eller ledning. 11.Reparation af den elektriske enhed med motor eller ledning må kun udføres af en dertil uddannet eller instrueret person efter at den hovedkontakt, der er monteret før maskinen, er afbrudt, eller efter at stikket er taget ud af stikkontakten. 12.Der må ikke udføres nogen ændringer eller modifikationer af det mekaniske eller elektriske sikkerhedsudstyr. 13.Det maksimale, luftbårne lydniveau ligger under 70 dB(A)/20µPa. 1. Start/stop Ledningen trækkes helt ud fra bagsiden af støvsugeren og tilsluttes kontakten. Start og stop sker ved tryk på knap 1 Modeller med 2 trins regulering Motoren har 2 sugeindstillinger. Høj/lav sugestyrke. Motoren vil starte i den indstilling, som er den sidst valgte. Man kan indstille støvsugeren til høj eller lav sugestyrke ved at trykke en gang på knap 2, tegning 1. 2. Slange- og rørkobling Sæt slangekoblingen i indsugningsåbningen og drej den med uret for at låse den fast. Gør det modsatte for at koble slangen fra. Saml slangen med rør og mundstykke ved at presse delene sammen. Modeller med teleskoprør Teleskoprøret kan justeres, så den passer til din højde. Hold med én hånd på den mindste rør og tryk på den grå knap og samtidigt med den anden hånd, trækkes det mindste rør ud eller skubbes ind til den ønskede længde. 3. Montering af parkeringsholder på røret 1.Montér ringen på røret. 2.Pres bøsningen op på røret indtil det “klikker” ind i den anden rille på teleskoprøret. 3.Montér ringen på toppen af bøsningen og lås den ved at dreje den modsat urets retning. 4.Parkeringsholderen XX trykkes herefter på plads på bøsningen med hårdt tryk. 4. Parkering af rør med mundstykke Træk stikket fri af ledningsudtaget. Drej mundstykket så sugefladen på mundstykket vender væk fra maskinen for at undgå ridser på skjoldet og tryk parkeringsholderen – monteret på røret- nede i hullet i ledningsudtaget. 5. Regulering af sugestyrke Sugestyrken kan reguleres med skydeventilen på det buede plastrør. Sugestyrken er kraftigst, når ventilen er skubbet frem og lukker for åbningen. Ved støvsugningen af feks. løse tæpper kan sugestyrken nedsættes ved at trække skydeventilen tilbage, så der åbnes for anden lufttilgang.... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
4 étoiles
Durée moyenne d’utilisation
9 ans 5 mois
Avis consommateur
22 avis
Aucune opinion sur NILFISK
Donner votre opinion sur NILFISK
En cours...