Notice AEG Electrolux A80220GS

Notice AEG Electrolux A80220GS disponible gratuitement après inscription

Accédez à la notice du AEG Electrolux A80220GS en adhérant à la communauté.

Notice d’utilisation de votre AEG Electrolux A80220GS. La notice vous renseigne sur l’utilisation, donne des solutions aux problèmes d’entretien, de fonctionnement et d’assistance pour votre A80220GS.

Notices - manuels - modes d'emploi disponibles pour AEG Electrolux A80220GS après inscription au groupe d'entraide

Aperçu de la notice

Extrait de la notice

rdat de deur open staat) wordt aangegeven door: •het ALARM lampje knippert •de zoemer gaat af. Wanneer de normale omstandigheden worden hersteld: •gaat het geluidssignaal uit •het ALARM lampje blijft knipperen. Stop het alarmlampje door op de ALARM schakelaar te drukken. Als de ALARM schakelaar ingedrukt wordt gehouden, dan verschijnt de warmste tempera- tuur die in de vriezer bereikt is op het temperatuurdisplay. Het eerste gebruik De binnenkant schoonmaken Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig af. Gebruik geen oplosmiddelen of schuurpoeders. Deze beschadigen de lak. Dagelijks gebruik Vers voedsel invriezen Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor een lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel. Om levensmiddelen in te vriezen, activeert u de functie FROSTMATICminimaal 24 uur voor- dat u deze in het vriesvak legt. Zet het verse voedsel dat u in wilt vriezen in de twee bovenste vakken. Het eerste gebruik7De maximumhoeveelheid levensmiddelen die in 24 uur kunnen worden ingevroren, is aan- gegeven op het typeplaatje , een label dat zich aan de binnenkant van het apparaat bevindt. Het invriesproces duurt 24 uur: voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen voedsel toe. Het bewaren van ingevroren voedsel Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, het apparaat minstens 2 uur op een hoge instelling laten werken voordat u er producten in plaatst. In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen dan de duur die op de k...

Produits AEG Electrolux les plus consultés

En cours...