Notice AEG Electrolux BP7614000M

Manuel AEG Electrolux BP7614000M disponible gratuitement après inscription

Le groupe d'entraide AEG Electrolux BP7614000M est ravi de partager cette notice avec vous

Notice d’utilisation de votre AEG Electrolux BP7614000M. La notice vous renseigne sur l’utilisation, donne des solutions aux problèmes d’entretien, de fonctionnement et d’assistance pour votre BP7614000M.

Notices - manuels - modes d'emploi disponibles pour AEG Electrolux BP7614000M après inscription au groupe d'entraide

Aperçu de la notice

Extrait de la notice

splay enkele seconden branden. In de volgende seconden toont het display de softwareversie. De dagtijd voor het eerst instellen Als de softwareversie uit gaat, verschijnen "h" en "12:00" op het scherm. De dagtijd instellen: 1.Raak of aan om de uren in te stellen. 2.Raak of aan. 3.Raak of aan om de minuten in te stellen. 4.Raak of aan. Het display Temperatuur/Tijd geeft de nieuwe tijd weer. De dagtijd wijzigen U kunt de dagtijd alleen wijzigen als het apparaat uit staat. Raak aan. knippert op het display. Als u de nieuwe dagtijd wilt instellen, volgt u de bovenstaande procedure. Voorverwarmen 1.Stel de functie in op en de maximumtemperatuur. 2.Laat het apparaat ongeveer 1 uur werken zonder een gerecht in de oven. 3.Stel de functie in op en de maximumtemperatuur. 4.Laat het apparaat ongeveer 10 minuten werken zonder een gerecht in de oven. 5.Stel de functie in op en de maximumtemperatuur. 6.Laat het apparaat ongeveer 10 minuten werken zonder een gerecht in de oven. Dit om de restanten in het apparaat te verbranden. De accessoires kunnen warmer worden dan gebruikelijk. Als u het apparaat voor de eerste keer opwarmt, kan het apparaat stinken en roken. Dit is normaal. Zorg dat er voldoende luchtcirculatie is. Voor het eerste gebruik9BEDIENINGSPANEEL Elektronische tijdschakelklok 1 2345678910 Gebruik de sensorvelden om het apparaat te bedienen. SensorveldFunctieBeschrijving 1-DISPLAYToont de huidige instellingen van het apparaat. 2AAN/UITHet apparaat in- en uitschakelen. 3OPTIESEen ovenfunctie of programma instellen. Rechtstreekse toegang tot de ovenfunctie wan- neer het apparaat is uitgeschakeld. 4MIJN FAVORIETE PRO- GRAMMA U kunt uw favoriete programma opslaan. Gebruik deze functie om uw favoriete programma recht- streeks...

Produits AEG Electrolux les plus consultés

En cours...