Notice BLAUPUNKT Santa Cruz MP36

Notice BLAUPUNKT Santa Cruz MP36 disponible gratuitement après inscription

Accédez à la notice du BLAUPUNKT Santa Cruz MP36 en adhérant à la communauté.

Notice d’utilisation de votre BLAUPUNKT Santa Cruz MP36. La notice vous renseigne sur l’utilisation, donne des solutions aux problèmes d’entretien, de fonctionnement et d’assistance pour votre Santa Cruz MP36.

Notices - manuels - modes d'emploi disponibles pour BLAUPUNKT Santa Cruz MP36 après inscription au groupe d'entraide

Aperçu de la notice

Extrait de la notice

6.indd 35507.02.2006 11:17:32 Uhr356 stel først tilsluttes, før stikkene for tilslut- ningerne Line-In eller Line-Out sættes i. Eksterne enheders stelforbindelse må ikke sluttes til bilradioens stelfor- bindelse (kabinet). Instrukcja montazowa Wskazówki bezpieczen- stwa Podczas montazu i podlaczania nalezy przestrzegac ponizszych wskazówek bezpieczenstwa. • Odlaczyc biegun ujemny akumulato- ra! Przestrzegac wskazówek bezpie- czenstwa producenta pojazdu. • Przy wierceniu otworów uwazac, aby nie uszkodzic któregos z urza- dzen pokladowych pojazdu. • Przekrój kabla plusowego i minu- sowego nie moze byc mniejszy niz 1,5 mm2. • Nie podlaczac wtyczek samochodu do radia! • Odpowiedni dla danego typu pojaz- du przewód-adapter mozna nabyc u autoryzowanego sprzedawcy pro- duktów BLAUPUNKT. • Zaleznie od marki i modelu, konstruk- cja Panstwa pojazdu moze niekiedy odbiegac od podanego tu opisu. Firma Blaupunkt wyklucza wszelka odpowiedzialnosc za szkody spowo- dowane blednym montazem i instala- cja urzadzenia. W przypadku, gdy podane tu wskazów- ki nie znajduja zastosowania w Panstwa pojezdzie, prosimy skontaktowac sie z autoryzowanym sprzedawca produk- tów Blaupunkt, producentem pojazdu lub zadzwonic do naszej infolinii. Przy montazu wzmacniacza lub zmie- niarki nalezy koniecznie najpierw pod- laczyc masy urzadzen, zanim polaczona zostanie wtyczka do gniazda Line-In lub Line-Out. Do masy radioodtwarzacza (obudo- wa) nie wolno podlaczac masy obcych urzadzen. Návod k montáži Bezpecnostní pokyny Behem montáže a pripojení dodržujte prosím následující bezpec- nostní pokyny. • Odpojte záporný pól akumuláto- ru! Pritom dodržujte bezpecnostní pokyny výrobce vozidla. • Pri vrtání otvoru dbejte na to,...

En cours...