Notice ELECTROLUX ENA34935X

Notice ELECTROLUX ENA34935X disponible gratuitement après inscription

Accédez à la notice du ELECTROLUX ENA34935X en adhérant à la communauté.

Notice d’utilisation de votre ELECTROLUX ENA34935X. La notice vous renseigne sur l’utilisation, donne des solutions aux problèmes d’entretien, de fonctionnement et d’assistance pour votre ENA34935X.

Notices - manuels - modes d'emploi disponibles pour ELECTROLUX ENA34935X après inscription au groupe d'entraide

Aperçu de la notice

Extrait de la notice

e dok treperi indikator funkcije FreeStore. 2.Za potvrdu pritisnite tipku OK. 3.Iskljucuje se indikator funkcije FreeStore. Važno Ako je funkcija automatski aktivirana, indikator FreeStore nije prikazan (pogledate poglavlje „Svakodnevna uporaba"). Aktivacija funkcije FreeStore povecava potrošnju energije. Funkcija Drinks Chill Funkcija Drinks Chill treba se koristiti kao sigur- nosno upozorenje pri stavljanju boca u pretinac zamrzivaca. Za ukljucivanje funkcije: 1.Pritisnite tipku Mode sve dok se ne prikaže od- govarajuca ikona. Indikator funkcije Drinks Chill trepce. Tajmer prikazuje postavljenu vrijednost (30 minuta) za nekoliko sekundi. 2.Pritisnite tipku regulatora tajmera za promjenu postavljene vrijednosti od 1 do 90 minuta. 3.Za potvrdu pritisnite tipku OK. Prikazan je indikator funkcije Drinks Chill. Tajmer pocinje treptati. Na kraju odbrojavanja indikator Drinks Chill trepce i oglašava se zvucni alarm: 1.Uklonite pica koja se nalaze u pretincu zamrzi- vaca. 2.Iskljucite funkciju. Za iskljucivanje funkcije: 1.Pritisnite tipku Mode sve dok indikator Drinks Chill trepce. 2.Za potvrdu pritisnite tipku OK. 3.Iskljucuje se indikator Drinks Chill. Funkciju možete deaktivirati u bilo kojem trenutku. Funkcija kupnje Ako morate staviti veliku kolicinu toplih namirnica, primjerice, nakon kupnje u trgovini mješovite robe, preporucujemo da aktivirate funkciju kupnje za br- že rashladivanje proizvoda i sprjecavanje za- grijavanja ostalih namirnica koje se vec nalaze u hladnjaku. Za ukljucivanje funkcije: 1.Pritisnite tipku Mode sve dok se ne prikaže od- govarajuca ikona. Indikator kupnje trepce. Indikator temperature hladnjaka prikazuje po- stavljenu temperaturu za nekoliko sekundi: 2.Za potvrdu pritisnite tipku OK. Prikazuje...

Produits ELECTROLUX les plus consultés

En cours...