Notice ELECTROLUX ESF66710

Notice ELECTROLUX ESF66710 disponible gratuitement après inscription

Accédez à la notice du ELECTROLUX ESF66710 en adhérant à la communauté.

Notice d’utilisation de votre ELECTROLUX ESF66710. La notice vous renseigne sur l’utilisation, donne des solutions aux problèmes d’entretien, de fonctionnement et d’assistance pour votre ESF66710.

Notices - manuels - modes d'emploi disponibles pour ELECTROLUX ESF66710 après inscription au groupe d'entraide

Aperçu de la notice

Extrait de la notice

rt een klik). Maak u geen zorgen als er bij het vullen met zout water uit de vulopening stroomt, dit is heel normaal. Het zoutcontrolelampje op het be- dieningspaneel kan 2-6 uur blijven branden nadat het zout is bijgevuld, ervan uitgaande dat de afwasmachi- ne ingeschakeld blijft. Als u gebruik maakt van zout dat minder snel op- lost, kan dit nog langer duren. De werking van de machine wordt hier- door niet beïnvloed. Gebruik van glansspoelmiddel Waarschuwing! Gebruik alleen merkglansmiddelen voor afwasmachines. Vul het glansmiddeldoseerbakje nooit met andere middelen (bijv. afwasmachi- nereinigingsmiddel, vloeibaar afwasmid- del). Dit zou het apparaat beschadigen. Glansmiddel zorgt ervoor dat het ser- viesgoed grondig wordt gespoeld en vrij van vlekken en strepen opdroogt. Glansmiddel wordt tijdens de laatste keer spoelen automatisch gedoseerd. 1.Open het reservoir door op de ontgren- delknop (A) te drukken. 8 electrolux2.Giet glansmiddel in het reservoir. Het maximale vulniveau wordt aangegeven door "max". Het doseerbakje bevat ongeveer 110 ml glansmiddel, voldoende voor tussen de 16 en 40 afwascycli, afhankelijk van de ingestelde dosering. 3.Zorg ervoor dat het deksel na het vullen goed wordt gesloten. Neem eventueel bij het vullen gemorst glansmiddel op met een absorberende doek om de volgende keer als u een programma draait buitensporige schuimvorming te voorkomen. Stel de dosering van het glansmiddel in over- eenstemming met de bereikte eind- en droogresultaten in met behulp van de 6-stan- denschakelaar (stand 1 minimumdosering, stand 6 maximumdosering). De dosering wordt in de fabriek ingesteld op stand 4. Verhoog de dosering als er na afloop van het programma waterdruppels of kalkvlekken op het serviesgoed ach...

Produits ELECTROLUX les plus consultés

En cours...