Notice JVC MZ-V8UE

Notice JVC MZ-V8UE disponible gratuitement après inscription

Accédez à la notice du JVC MZ-V8UE en adhérant à la communauté.

Notice d’utilisation de votre JVC MZ-V8UE. La notice vous renseigne sur l’utilisation, donne des solutions aux problèmes d’entretien, de fonctionnement et d’assistance pour votre MZ-V8UE.

Notices - manuels - modes d'emploi disponibles pour JVC MZ-V8UE après inscription au groupe d'entraide

Aperçu de la notice

Extrait de la notice

equise : alimentation enfichable (2V – 15V) Dimensions : corps de 21,0 mm de diamètre maximal et de 116,5 mm de longueurPoids : environ 85 g (appareil principal uniquement) Longueur de câble : environ 350 mmConnecteur : prise mini-jack stéréo 3,5 mm (type droit) NEDERLANDS Geachte klant, [Europese Unie] Dit apparaat voldoet aan de geldende Europese normen en richtlijnen inzake elektromagnetische compatibiliteit en elektrische veiligheid. De Europese vertegenwoordiger van Victor Company of Japan Limited is:JVC Technology Centre Europe GmbH Postfach 10 05 52 61145 FriedbergDuitsland Informatie voor gebruikers over het weggooien van oude apparatuur [Europese Unie] Deze markering geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur bij het einde van de gebruiksduur niet bij het huishoudelijk afval mag worden gegooid. Het product moet in plaats daarvan worden ingeleverd bij het relevante inzamelingspunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur, voor juiste verwerking, terugwinning en hergebruik in overeenstemming met uw nationale wetgeving.Door dit product naar het inzamelingspunt te brengen, werkt u mee aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en met het voorkomen van potentiële negatieve effecten op het milieu en de volksgezondheid, die anders veroorzaakt zouden kunnen worden door onjuiste afvalverwerking van dit product. Neem voor meer informatie over inzamelingspunten en hergebruik van dit product contact op met de gemeente in uw woonplaats, het afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product hebt aangeschaft.Er kunnen boetes gelden voor een onjuiste verwijdering van dit afval, in overeenstemming met de nationale wetgeving.(Zakelijke gebruikers) Bezoek als u dit...

Produits JVC les plus consultés

En cours...