Notice JVC RX-5032V

Manuel JVC RX-5032V disponible gratuitement après inscription

Le groupe d'entraide JVC RX-5032V est ravi de partager cette notice avec vous

Notice d’utilisation de votre JVC RX-5032V. La notice vous renseigne sur l’utilisation, donne des solutions aux problèmes d’entretien, de fonctionnement et d’assistance pour votre RX-5032V.

Notices - manuels - modes d'emploi disponibles pour JVC RX-5032V après inscription au groupe d'entraide

Aperçu de la notice

Extrait de la notice

ro ed in piano Inoltre, mantenere il più possibile la circolazione dell’aria. Avant Frente Davanti Plancher Piso Pavimento Hauteur du socle: 15 cm ou plus Allura del soporte 15 cm o más Altezza del tavolino 15 cm p plù Mur, ou obstruction Pared u obstrucciones Parete o ostacol Dégagement de 15 cm ou plus Espacio de 15 cm o más 15 cm di distanza o più RX-5032VSL Safety_RX-5032VSL[EN]f03.1.10, 19:1141 SvenskaSvenskaSvenska Före installation Remote NOT Försiktighetsåtgärder Allmänna försiktighetsåtgärder •FÖR INTE in några föremål av metall i apparaten. •TA INTE isär apparaten och ta inte bort några skruvar eller kåpor. •EXPONERA INTE apparaten för regn eller fukt. Placering •Installera apparaten på en plan yta, på en plats där den är skyddad mot fukt. •Temperaturen kring apparaten måste ligga mellan –5°C och 35°C. •Se till att ventilationen kring apparaten blir god. Dålig ventilation kan leda till överhettning, vilket kan skada apparaten. Hantera mottagaren •TA INTE på nätsladden med våta händer. •DRA INTE i nätsladden för att ta ut stickproppen ur vägguttaget. När du ska dra ur sladden ska du alltid ta tag i stickproppen, för att inte skada sladden. •Håll nätsladden borta från anslutningssladdarna och antennen. Nätsladden kan ge upphov till ljudstörningar eller störningar på skärmen. Vi rekommenderar att koaxialkablar används för alla antennanslutningar, eftersom sådana kablar är välisolerade mot störningar. •I händelse av strömavbrott, eller om nätsladden dras ur, kan sådana sparade parametrar som förinställda FM eller AM (MV)-kanaler och ljudinställningar komma att försvinna efter några dagar. Kontrollera de tillbehör du fått Kontrollera att alla nedanstående delar har levererats med mottagaren. Siffran inom parentes...

Produits JVC les plus consultés

En cours...