Notice TRISTAR BM-4585

Notice TRISTAR BM-4585 disponible gratuitement après inscription

Accédez à la notice du TRISTAR BM-4585 en adhérant à la communauté.

Notice d’utilisation de votre TRISTAR BM-4585. La notice vous renseigne sur l’utilisation, donne des solutions aux problèmes d’entretien, de fonctionnement et d’assistance pour votre BM-4585.

Notices - manuels - modes d'emploi disponibles pour TRISTAR BM-4585 après inscription au groupe d'entraide

Aperçu de la notice

Extrait de la notice

ren of te monteren. • Het apparaat niet gebruiken met een beschadigd snoer of stekker of indien het toestel beschadigd is op enigerlei wijze. • Het gebruik van accessoires die niet zijn aanbevolen door de fabrikant van het apparaat kan schade veroorzaken en beëindigt iedere garantie die u heeft. • Gebruik het apparaat niet buitenshuis of op of in de buurt van directe warmtebronnen. • Laat geen snoer over de rand van de tafel hangen tegen hete oppervlakken of in contact komen met het apparaat. Plaats het product niet onder of dicht bij de gordijnen, raambekleding enz. • Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar het voor bestemd is. • Het apparaat moet worden geplaatst op een stabiele, vlakke ondergrond. • Dit apparaat mag alleen worden gebruikt onder toezicht van volwassenen. • Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden door personen (waaronder kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen m.b.t. het gebruik van dit apparaat door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. • Om kinderen te beschermen tegen de gevaren van elektrische apparatuur mag u ze nooit zonder toezicht bij het apparaat laten. Selecteer daarom een plek voor uw apparaat op dusdanige wijze dat kinderen er niet bij kunnen. Zorg er voor dat de kabel niet naar beneden hangt. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR LATERE RAADPLEGING Garantievoorwaarden en service • Bij schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing, vervalt het recht op garantie! Voor vervolgschade die hieruit ontstaat, zijn wij niet aansprakelijk. • Voor materiële schade of persoonlijk letsel veroor...

Produits TRISTAR les plus consultés

En cours...