Notice GAGGENAU GI 256

Notice GAGGENAU GI 256

Mode d'emploi GAGGENAU GI 256 disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs GAGGENAU GI 256

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
GAGGENAU GI 256

Type de pose : Encastrable|Intégré, Nombre de programmes : 6, Niveau de décibels : 49 dB, Nombre de niveaux température : 5, Option départ différé : Oui

Le groupe d'entraide GAGGENAU GI 256 vous donne des conseils d'utilisation, solutions aux problèmes de fonctionnement, entretien et assistance pour votre Lave vaisselle. Rejoignez GRATUITEMENT notre groupe d'entraide GI 256 pour vous aider à mieux utiliser votre Lave vaisselle GAGGENAU. Le SAV entre consommateurs donne accès à différents services pour votre GAGGENAU GI 256 : accès à la notice GI 256 et mode d'emploi pdf, manuel d'utilisation en français, avis consommateur et forum actif. Soyez le premier membre actif de ce groupe d'entraide.

Dernières actualités du groupe d'entraide GAGGENAU GI 256

Nouvelles questions du forum

Lancez la discussion

Nouveaux membres

  • nogopet376  depuis le 13/12/2020 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 5 619 K | Français

Pas de lien disponible

Pas de vidéo disponible

« gsanlegget27. . . . . . . . Påfylling av spesialsalt28. . . . . Fyll glansmiddel29. . . . . . . . . . . Gjenstander som ikke er egnet for oppvaskmaskin30. . . . . . . . . . . Plassering av oppvasken31. . . Oppvaskpulver33. . . . . . . . . . . . Programoversikt36. . . . . . . . . . . Oppvask37. . . . . . . . . . . . . . . . . Tilleggsfunksjoner *39. . . . . . . . Vedlikehold og pleie39. . . . . . . . Feilsøking41. . . . . . . . . . . . . . . . Tilkalling av kundeservice44. . . Henvisninger44. . . . . . . . . . . . . . Installasjon45. . . . . . . . . . . . . . . fiSisältö Turvallisuusohjeita47. . . . . . . . . Tutustuminen laitteeseen48. . . Vedenpehmennin49. . . . . . . . . . Erikoissuolan täyttö50. . . . . . . . Huuhtelukirkasteen täyttö51. . . Konepesuun soveltumattomat astiat52 Astioiden järjestäminen53. . . . . Pesuaine55. . . . . . . . . . . . . . . . . Pesuohjelmataulukko59. . . . . . Astioiden pesu60. . . . . . . . . . . . Ylimääräiset toiminnot *62. . . . . Huolto ja hoito63. . . . . . . . . . . . . Vianetsintä65. . . . . . . . . . . . . . . Soita huoltoon67. . . . . . . . . . . . Huomautuksia68. . . . . . . . . . . . Asennus69. . . . . . . . . . . . . . . . . daIndhold Vær opmærksom på71. . . . . . . Beskrivelse72. . . . . . . . . . . . . . . Afkalkningsanlægget73. . . . . . . Påfyldning af salt74. . . . . . . . . . Påfyldning af afspændingsmiddel 75 Service, der ikke kan vaskes op i maskine76. . . . . . . Placering af service76. . . . . . . . Opvaskemiddel78. . . . . . . . . . . Programoversigt82. . . . . . . . . . . Opvask83. . . . . . . . . . . . . . . . . . Ekstra funktioner*85. . . . . . . . . . Vedligeholdelse/service85. . . . Mindre driftsforstyrrelser87. . . . Kundeservice89. . . . . . . . . . . . . Henvisninger90. . . . . . . . . . . . . . Installation90. . . . . . . . . . . . . . . . sv 3 Säkerhetsanvisningar Vid leverans Kontrollera genast förpackningen och diskmaskinen för att upptäcka eventuella transportskador. Börja inte använda en skadad maskin utan ta kontakt med leverantören. Ta hand om förpackningsmaterialet i vederbörlig ordning. Vid installation Utför installation och anslutning enligt installations- och monterings- anvisningarna. Vid installationen får diskmaskinen inte vara ansluten till elnätet. Förvissa dig om att vägguttaget är jordat enligt föreskrifterna. Spänning och ström från vägguttaget måste stämma med uppgifterna på typskylten. Använd aldrig förlängningskabel. För att diskmaskiner avsedda för inbyggnad ska stå stabilt får de endast placeras under bänkskivor som är fastskruvade i skåp på båda sidor. Efter installationen måste man kunna komma åt vägguttaget. Denna apparat är avsedd att användas i ett uppvärmt bostadsutrymme. Användning i andra utrymmen kan medföra skador på produkten eller nedsatt funktion som t.ex.frysrisk för kvarvarande vatten i produkten. Tänk på att fuktig och salthaltig miljö kan påverka produkten negativt. Endast vissa modeller: Plasthöljet vid vattenanslutningen innehåller en elektrisk ventil. I tilloppsslangen finns anslutningsledningarna. Skär inte av denna slang, doppa inte plasthöljet i vatten. Varning: Om produkten inte står i en nisch och en av sidoplåtarna är åtkomlig, måste dörrgångjärnsområdet av säkerhetsskäl beklädas på sidan (fara för personskador). Skydden kan beställas som extra tillbehör hos service eller i fackhand... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
Soyez le premier à noter ce produit
Durée moyenne d’utilisation
Pas d'avis consommateur
Donnez votre avis
Aucune discussion
Lancez la discussion !
Aucune opinion sur GAGGENAU
Donner votre opinion sur GAGGENAU
En cours...