Notice LIEBHERR GP1356

Notice LIEBHERR GP1356

Mode d'emploi LIEBHERR GP1356 disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs LIEBHERR GP1356

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
LIEBHERR GP1356

Le groupe d'entraide LIEBHERR GP1356 vous donne des conseils d'utilisation, solutions aux problèmes de fonctionnement, entretien et assistance pour votre Congélateur. Rejoignez GRATUITEMENT notre groupe d'entraide GP1356 pour vous aider à mieux utiliser votre Congélateur LIEBHERR. Le SAV entre consommateurs donne accès à différents services pour votre LIEBHERR GP1356 : accès à la notice GP1356 et mode d'emploi pdf, manuel d'utilisation en français, avis consommateur et forum actif. Soyez le premier membre actif de ce groupe d'entraide.

Dernières actualités du groupe d'entraide LIEBHERR GP1356

Nouvelles questions du forum

Nouveaux membres

  • nogopet376  depuis le 14/12/2020 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)
  • SOKARK  depuis le 22/09/2020 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 1 271 K | Français
Questions/Réponses, FAQ, Support | Français

Pas de vidéo disponible

« vlambare gas-lucht-mengeling in de plaat-singsruimte van het apparaat kan ontstaan. Informatie over de hoeveelheid koelmiddel vindt u op het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat. • Het apparaat niet samen met andere apparaten aansluiten via een verlengkabel - gevaar voor oververhitting. Typeplaatje Diepvriesladen Stelpoten Bedieningspaneel Info systeem Veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen • Voorkom blessures en beschadigingen: pak het apparaat altijd met twee personen uit en stel hem samen op. • Neem bij beschadiging van het apparaat onmiddellijk - nog vóór het aansluiten - contact op met de leverancier. • Stel het apparaat volgens de aanwijzingen in deze gebruiksaan- wijzing op en houd u aan de aansluitvoorschriften om zeker te zijn van een goede werking. • Koppel het apparaat bij storingen los van de netspanning: trek de stekker uit het stopcontact of draai de zekering in de meterkast eruit. • Trek de stekker niet aan het netsnoer uit het stopcontact maar pak de stekker vast. • Laat reparaties en ingrepen aan het apparaat uitsluitend door de technische dienst of een installateur uitvoeren, aangezien anders grote gevaren voor uzelf en anderen kunnen ontstaan. Hetzelfde geldt voor het vervangen van het netsnoer. • Gebruik in het apparaat nooit open vuur of ontstekingsbronnen. Let er daarom tijdens het vervoeren en reinigen van het apparaat goed op dat het koelcircuit niet wordt beschadigd. Mocht het koelcircuit desondanks beschadigd raken, houd het apparaat dan uit de buurt van open vuur. Zorg voor goede ventilatie in het vertrek. • Ga nooit op de sokkel, laden, deur enz. staan of leunen om ergens bij te kunnen. • Dit apparaat is niet bedoeld voor personen (ook kinderen) met fysieke, sensorische of mentale gebreken of personen, die niet over voldoende ervaring en kennis beschikken, tenzij zij door een persoon, die voor hun veiligheid verantwoordelijk is, in het gebruik van het apparaat worden onderwezen of die aanvankelijk toezicht uitoefent. Kinderen mogen niet zonder toezicht ach- terblijven om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen. • Voorkom voortdurend huidcontact met koude oppervlakken of te koelen/te bevriezen levensmiddelen want dat kan een pijnlijk of dof gevoel en bevriezing veroorzaken. Bij langdurig huidcontact veiligheidsmaatregelen treffen, bijv. handschoenen dragen. • Consumptie-ijs, met name waterijs of ijsblokjes, na het eruit nemen niet onmiddellijk en niet te koud consumeren. Door de lage temperaturen bestaat "Gevaar voor verbranding". • Consumeer geen levensmiddelen die over de datum zijn, ze kunnen een voedselvergiftiging veroorzaken. • Het apparaat is bedoeld voor het koelen, invriezen en bewaren van levensmiddelen evenals het maken van ijs. Het is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Bij professioneel gebruik (in de horeca, detailhandel enz.) moeten de op de betreffende bedrijfstak van toepassing zijnde voorschriften worden opgevolgd. • Bewaar geen explosieve stoffen of spuitbussen met brandbare drijfgassen (bijv. butaan, propaan, pentaan) in het apparaat. Eventueel vrijkomend gas kan door de elektrische componenten ontstoken worden. U herkent dergelijke spuitbussen aan het waarschuwingssymbool bestaande uit enkele vlammen met eronder de tekst "Licht ontvlambaar" dan wel aan de tekst op de spuitbus. • Geen elektrische apparaten binnen het apparaat gebruiken. Deze gebruiksaanwijzing is voor ver... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
3 étoiles
Durée moyenne d’utilisation
Avis consommateur
2 avis
Aucune opinion sur LIEBHERR
Donner votre opinion sur LIEBHERR
En cours...