Notice LIEBHERR GS5203

Notice LIEBHERR GS5203

Mode d'emploi LIEBHERR GS5203 disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs LIEBHERR GS5203

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
LIEBHERR GS5203

Le groupe d'entraide LIEBHERR GS5203 vous donne des conseils d'utilisation, solutions aux problèmes de fonctionnement, entretien et assistance pour votre Congélateur. Rejoignez GRATUITEMENT notre groupe d'entraide GS5203 pour vous aider à mieux utiliser votre Congélateur LIEBHERR. Le SAV entre consommateurs donne accès à différents services pour votre LIEBHERR GS5203 : accès à la notice GS5203 et mode d'emploi pdf, manuel d'utilisation en français, avis consommateur et forum actif. Soyez le premier membre actif de ce groupe d'entraide.

Dernières actualités du groupe d'entraide LIEBHERR GS5203

Nouvelles questions du forum

Lancez la discussion

Nouveaux avis

Nouveaux membres

  • nogopet376  depuis le 14/12/2020 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)
  • michouri  depuis le 19/03/2017 - Expertise connaisseur - Utilisateur depuis plus de 5 ans

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 505 K | Français
Questions/Réponses, FAQ, Support | Français

Pas de vidéo disponible

« deren zich tijdens hun spel in de kast opsluiten en stikken. ? Let erop dat tijdens het transport van de kast naar een inzamel- plaats/herverwerkingsbedrijf het koelmiddelcircuit, met name de leidingen aan de achterkant van de kast, niet beschadigd raakt. Zo voorkomt u dat het koelmiddel in ons milieu terechtkomt. – Inlichtingen over het gebruikte koelmiddel en het drijfgas voor de isolatie vindt u op het typeplaatje. – Informeer bij uw gemeente naar de dagen waarop uw afgedankte kast kan worden opgehaald of waar zich een inzamelplaats be- vindt. Veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen ? Voorkom blessures en beschadigingen: pak de kast altijd met twee personen uit en stel hem samen op. ? Neem bij beschadiging van het apparaat onmiddellijk – nog vóór het aansluiten – contact op met de leverancier. ? Stel de kast volgens de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing op en houd u aan de aansluitvoorschriften om zeker te zijn van een goede werking. ? Koppel de kast bij storingen los van de netspanning: trek de stekker uit het stopcontact of draai de zekering in de meterkast eruit. ? Trek de stekker niet aan het netsnoer uit het stopcontact maar pak de stekker vast. ? Laat reparaties en ingrepen aan de kast uitsluitend door de technische dienst of een installateur uitvoeren, aangezien anders grote gevaren voor uzelf en anderen kunnen ontstaan. Hetzelfde geldt voor het vervangen van het netsnoer. ? Gebruik in de kast nooit open vuur of ontstekingsbronnen. Let er daarom tijdens het vervoeren en reinigen van de kast goed op dat het koelcircuit niet wordt beschadigd. Mocht het koelcircuit desondanks beschadigd raken, houd de kast dan uit de buurt van open vuur. Zorg voor goede ventilatie in het vertrek. ? Ga nooit op de sokkel, laden, deur enz. staan of leunen om ergens bij te kunnen. ? De kast is geen speelgoed. Laat kinderen bijv. nooit in de diep- vriesladen gaan zitten of aan de deur gaan hangen. ? Eet consumptieijs, met name waterijsjes of ijsblokjes, niet direct op nadat u het uit de kast genomen hebt. Extreem lage tempera- turen kunnen blaren aan uw handen of in uw mond veroorzaken. ? Consumeer geen levensmiddelen die al over de verbruiksdatum heen zijn of te lang in de kast liggen aangezien u hierdoor een voedselvergiftiging kunt oplopen. ? De diepvrieskast is bedoeld voor het invriezen en bewaren van levensmiddelen en maken van ijs. Het apparaat werd ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Bij professioneel gebruik (in de horeca, detailhandel enz.) moeten de op de betreffende bedrijfstak van toepassing zijnde voorschriften worden opgevolgd. ? Bewaar geen explosieve stoffen of spuitbussen met brandbare drijfgassen (bijv. butaan, propaan, pentaan) in de kast. Eventueel vrijkomend gas kan door de elektrische componenten ontstoken worden. U herkent dergelijke spuitbussen aan het waarschuwings- symbool bestaande uit enkele vlammen met eronder de tekst "Licht ontvlambaar" dan wel aan de tekst op de spuitbus. ? Geen elektrische apparaten binnen het apparaat gebruiken. Inhoud .................................................................................pag. Opstellen, Aansluiten ............................................................15 Tips om energie te besparen ................................................15 Kast in- en uitschakelen .......................................................15 Temperatuur instellen .................................... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
4 étoiles
Durée moyenne d’utilisation
Avis consommateur
1 avis
Aucune discussion
Lancez la discussion !
Aucune opinion sur LIEBHERR
Donner votre opinion sur LIEBHERR
En cours...