Notice AEG Electrolux Santo 75388KG

Notice AEG Electrolux Santo 75388KG

Mode d'emploi AEG Electrolux Santo 75388KG disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs AEG Electrolux Santo 75388KG
15 membres dans ce groupe pour vous aider
Trouver de l'aide en rejoignant le Groupe d'entraide des
utilisateurs de votre produit Santo 75388KG

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
AEG Electrolux Santo 75388KG

Combiné

Besoin d'aide pour l'utilisation de votre AEG Electrolux Santo 75388KG ? Le groupe d'entraide AEG Electrolux Santo 75388KG vous donne des conseils d'utilisation, solutions aux problèmes d’entretien, fonctionnement et assistance pour votre Réfrigérateur. Rejoignez notre groupe d'entraide Santo 75388KG qui compte 15 membre(s). L'inscription GRATUITE vous donne accès à différents services pour votre Réfrigérateur : accès à la notice Santo 75388KG et mode d'emploi pdf AEG Electrolux Santo 75388KG, manuel d'utilisation en français, 3 avis consommateur et 2 discussion(s) de forum actif comprenant 2 participant(s), guide de l'utilisateur, photos, vidéos et SAV entre consommateurs.

AEG Electrolux Santo 75388KG

Dernières actualités du groupe d'entraide AEG Electrolux Santo 75388KG

Nouvelles questions du forum

Nouveaux membres

  • Lilka83  depuis le 06/01/2017 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)
  • doudou20  depuis le 11/10/2014 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 2 172 K | Français
Questions/Réponses, FAQ, Support | Français

Pas de vidéo disponible

« tuurweergave 6 Temperatuurregeling 7 COOLMATICfunctie 7 Vakantiefunctie 7 FROSTMATICfunctie 8 Alarm hoge temperatuur 8 Het eerste gebruik 8 De binnenkant schoonmaken 8 Dagelijks gebruik 8 Het bewaren van ingevroren voedsel 8 Ontdooien 9 Verplaatsbare schappen 9 Flessenrek 9 Groentelade 10 Het plaatsen van de deurschappen 10 Vriesmandjes uit de vriezer verwijderen 11 Nuttige aanwijzingen en tips 11 Normale bedrijfsgeluiden 11 Tips voor energiebesparing 11 Tips voor het koelen van vers voedsel 11 Nuttige tips voor het koelen 12 Tips voor het invriezen 12 Tips voor het bewaren van ingevroren voedsel 12 Onderhoud en reiniging 13 Periodieke reiniging 13 Het ontdooien van de koelkast 13 Het ontdooien van de vriezer 14 Problemen oplossen 14 Het lampje vervangen 16 De deur sluiten 16 Technische gegevens 16 Installatie 17 Opstelling 17 Plaats 17 Elektrische aansluiting 17 Afstandsstukken achterkant 18 Waterpas zetten 18 Het verwijderen van de geleiders van de schappen 18 Omkeerbaarheid van de deur 19 Het milieu 21 Wijzigingen voorbehouden 2Inhoud Veiligheidsinformatie In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze ge- bruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheids- voorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat. Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is. Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen •Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat. Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. •Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking. •Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten. •Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voor- komt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken. Algemene veiligheid LET OP! Houd de ventilatie-openingen altijd vrij van obstructies. •Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
2 étoiles
Durée moyenne d’utilisation
8 ans 11 mois
Avis consommateur
3 avis
Aucune opinion sur AEG Electrolux
Donner votre opinion sur AEG Electrolux
En cours...