Notice AEG Electrolux Arctis 60220GS5

Notice AEG Electrolux Arctis 60220GS5

Mode d'emploi AEG Electrolux Arctis 60220GS5 disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs AEG Electrolux Arctis 60220GS5

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
AEG Electrolux Arctis 60220GS5

Armoire

Le groupe d'entraide AEG Electrolux Arctis 60220GS5 vous donne des conseils d'utilisation, solutions aux problèmes de fonctionnement, entretien et assistance pour votre Congélateur. Rejoignez GRATUITEMENT notre groupe d'entraide Arctis 60220GS5 pour vous aider à mieux utiliser votre Congélateur AEG Electrolux. Le SAV entre consommateurs donne accès à différents services pour votre AEG Electrolux Arctis 60220GS5 : accès à la notice Arctis 60220GS5 et mode d'emploi pdf, manuel d'utilisation en français, avis consommateur et forum actif. Soyez le premier membre actif de ce groupe d'entraide.

AEG Electrolux Arctis 60220GS5

Dernières actualités du groupe d'entraide AEG Electrolux Arctis 60220GS5

Nouvelles questions du forum

Lancez la discussion

Nouveaux membres

  • BDamanet  depuis le 03/09/2017 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)
  • Guanaca  depuis le 13/12/2016 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 1 541 K | Français
Questions/Réponses, FAQ, Support | Français

Pas de vidéo disponible

« ATIC functie 6 Alarm hoge temperatuur 7 Het eerste gebruik 7 De binnenkant schoonmaken 7 Dagelijks gebruik 7 Vers voedsel invriezen 7 Het bewaren van ingevroren voedsel 7 Invriesagenda 8 Ontdooien 8 Koude accumulators 8 Handige aanwijzingen en tips 8 Tips voor het invriezen 8 Tips voor het bewaren van ingevroren voedsel 9 Onderhoud en reiniging 9 Periodieke reiniging 9 De vriezer ontdooien 10 Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt 10 Problemen oplossen 11 De deur sluiten 12 Technische gegevens 12 Montage 12 Location 13 Opstelling 13 Elektrische aansluiting 14 Afstandsstukken achterkant 14 Omkeerbaarheid van de deur 14 Het milieu 16 Wijzigingen voorbehouden Veiligheidsinformatie In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze ge- bruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheids- voorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele 2Inhoudlevensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat. Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is. Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen •Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat. Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. •Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking. •Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten. •Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voor- komt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken. Algemene veiligheid LET OP! Houd de ventilatie-openingen altijd vrij van obstructies. •Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje. •Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te ver- snellen. •Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, ten- zij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant. •Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt. •Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcir... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
Soyez le premier à noter ce produit
Durée moyenne d’utilisation
Pas d'avis consommateur
Donnez votre avis
Aucune discussion
Lancez la discussion !
Aucune opinion sur AEG Electrolux
Donner votre opinion sur AEG Electrolux
En cours...