Notice MONTISS CSC5404M

Notice MONTISS CSC5404M

Mode d'emploi MONTISS CSC5404M disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs MONTISS CSC5404M

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
MONTISS CSC5404M

Le groupe d'entraide MONTISS CSC5404M vous donne des conseils d'utilisation, solutions aux problèmes de fonctionnement, entretien et assistance pour votre Nettoyeur vapeur. Rejoignez GRATUITEMENT notre groupe d'entraide CSC5404M pour vous aider à mieux utiliser votre Nettoyeur vapeur MONTISS. Le SAV entre consommateurs donne accès à différents services pour votre MONTISS CSC5404M : accès à la notice CSC5404M et mode d'emploi pdf, manuel d'utilisation en français, avis consommateur et forum actif. Soyez le premier membre actif de ce groupe d'entraide.

MONTISS CSC5404M

Dernières actualités du groupe d'entraide MONTISS CSC5404M

Nouvelles questions du forum

Lancez la discussion

Nouveaux avis

Nouveaux membres

  • nogopet376  depuis le 14/12/2020 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)
  • nbardez@hotmail.com  depuis le 29/12/2019 - Expertise débutant - Utilisateur depuis entre 2 et 5 ans

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 1 089 K | Français

Pas de lien disponible

Pas de vidéo disponible

« pareil perd la pression. Retirez la fiche de la prise de courant. Laissez refroidir l’appareil pendant 5 minutes avant remplissage. 2 INHOUDSOPGAVE 3 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 4 HET PRODUCT 7 NAAM VAN DE ONDERDELEN 8 GEBRUIK VAN HET APPARAAT 8 ONDERHOUD 10 UW OUDE TOESTEL WEGDOEN 10 TECHNISCHE GEGEVENS 10 GARANTIEBEWIJS 11 SERVICEFORMULIER 12 INHALTSVERZEICHNIS SICHERHEITSVORSCHRIFTEN 24 DAS PRODUKT 27 BEZEICHNUNG DER BESTANDTEILE 28 VERWENDUNG DES GERÄTES 28 WARTUNG 30 ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN 30 TECHNISCHE DATEN 30 GARANTIEBEWEIS 31 SERVICEFORMULAR 32 TABLE OF CONTENTS SAFETY REGULATIONS 14 THE PRODUCT 17 DESCRIPTION OF THE PARTS 18 USE OF THE DEVICE 18 MAINTENANCE 20 DISPOSAL OF YOUR APPLIANCE 20 TECHNICAL DETAILS 20 GUARANTEE 21 WARRANTY 22 SOMMAIRE CONSIGNES DE SÉCURITÉ 34 LE PRODUIT 37 DÉNOMINATION DES PIÈCES 38 UTILISATION DE L’APPAREIL 38 MAINTENANCE 40 ÉLIMINATION DE VOTRE ANCIEN APPAREIL 40 FICHE TECHNIQUE 40 CERTIFICAT DE GARANTIE 41 FORMULAIRE DE SERVICE 42 4 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Bij het gebruik van uw stoomreiniger moet u deze veiligheidsvoorschriften altijd in acht nemen: 1. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen. 2. Gebruik het apparaat alleen zoals in deze gebruiksaanwijzing staat beschreven. 3. Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik. 4. Niet te gebruiken voor andere doeleinden dan in deze handleiding staan beschreven. 5. Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het snoer of andere onderdelen beschadigd zijn. 6. Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Van den Berg Products, een door Van den Berg Products geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen. 7. Controleer of het voltage aangegeven op het apparaat overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit. 8. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt. 9. Dit apparaat is geen speelgoed. Nauwlettend toezicht is vereist als het apparaat in nabijheid van kinderen, huisdieren en planten wordt gebruikt. Laat het apparaat niet door kinderen gebruiken. 10. Laat kinderen nooit met de verpakkingsfolies spelen. 11. Gebruik het apparaat niet in de buurt van explosieven en/of brandbare dampen. 12. Gebruik het apparaat niet wanneer het niet normaal functioneert, gevallen of beschadigd is of buiten heeft gestaan. 13. Controleer het toestel, het snoer en de accessoires regelmatig op beschadiging. Een beschadigd toestel c.q. beschadigde accessoires mogen niet in gebruik worden genomen. 14. Trek de stekker niet aan de stroomkabel uit het stopcontact. Om de stekker uit het stopcontact te nemen, pakt u de stekker en trekt deze voorzichtig uit het stopcontact. 15. Neem altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat vult met... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
4 étoiles
Durée moyenne d’utilisation
Avis consommateur
1 avis
Aucune discussion
Lancez la discussion !
Aucune opinion sur MONTISS
Donner votre opinion sur MONTISS
En cours...