Notice AEG Electrolux F55011

Notice AEG Electrolux F55011

Mode d'emploi AEG Electrolux F55011 disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs AEG Electrolux F55011
2 membres dans ce groupe pour vous aider
Trouver de l'aide en rejoignant le Groupe d'entraide des
utilisateurs de votre produit F55011

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
AEG Electrolux F55011

Besoin d'aide pour l'utilisation de votre AEG Electrolux F55011 ? Le groupe d'entraide AEG Electrolux F55011 vous donne des conseils d'utilisation, solutions aux problèmes d’entretien, fonctionnement et assistance pour votre Lave vaisselle. Rejoignez notre groupe d'entraide F55011 qui compte 2 membre(s). L'inscription GRATUITE vous donne accès à différents services pour votre Lave vaisselle : accès à la notice F55011 et mode d'emploi pdf AEG Electrolux F55011, manuel d'utilisation en français, 1 avis consommateur et 1 discussion(s) de forum actif comprenant 1 participant(s), guide de l'utilisateur, photos, vidéos et SAV entre consommateurs.

AEG Electrolux F55011

Dernières actualités du groupe d'entraide AEG Electrolux F55011

Nouvelles questions du forum

Nouveaux avis

Nouveaux membres

  • BenoîtBonten  depuis le 05/07/2014 - Expertise débutant - Utilisateur depuis plus de 5 ans

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 4 245 K | Français
Manuel/Notice/Mode d'emploi | 1 814 K | Français
Manuel/Notice/Mode d'emploi | 2 810 K | Français
Questions/Réponses, FAQ, Support | Français

Pas de vidéo disponible

« lay 6 Functietoetsen 6 Instelmodus 7 Voor het eerste gebruik 7 De waterontharder instellen 7 Handmatige afstelling 8 Elektronische afstelling 8 Gebruik van zout voor de vaatwasser 9 Gebruik van glansspoelmiddel 9 De glansmiddeldosering afstellen 10 De vaatwasser inruimen 11 Handige aanwijzingen en tips 11 Onderrek 12 Bestekmand 12 Bovenrek 13 De hoogte van het bovenrek aanpassen 14 Gebruik van vaatwasmiddelen 14 De Multitabfunctie 16 Glansspoelmmiddeldoseerbakje inschakelen 16 Afwasprogramma's 17 Een afwasprogramma selecteren en starten 18 Een afwasprogramma onderbreken 18 Een afwasprogramma annuleren 19 Een afwasprogramma instellen en starten met uitgestelde start 19 De uitgestelde start annuleren 19 Einde van het afwasprogramma 19 De lading verwijderen 20 Onderhoud en reiniging 20 De filters reinigen 20 Schoonmaken van de buitenkant 21 Voorzorgsmaatregelen bij vorst 21 Problemen oplossen 21 Technische gegevens 23 Montage-instructies 23 Montage 23 Bevestigen van het apparaat aan de aangrenzende keukenmeubelen 24 Het apparaat waterpas afstellen 24 Aansluiting aan de waterleiding 24 Watertoevoerslang 24 Afvoerslang 25 Aansluiting aan het elektriciteitsnet 26 Milieubescherming 26 Wijzigingen voorbehouden 2InhoudBedieningsinstructies Veiligheidsinformatie Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst deze handleiding aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren. Bewaar deze instructies altijd bij het apparaat, zelfs wanneer u deze verplaatst of verkoopt. Gebruikers moeten volledig op de hoogte zijn van de bediening en veiligheidsfuncties van het apparaat. Gebruik conform de voorschriften •Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik. •Gebruik het apparaat alleen om huishoudelijk keukengerei dat geschikt is voor afwas- machines, schoon te maken. •Doe geen oplosmiddelen in het apparaat. Pas op voor explosiegevaar. •Plaats de messen en alle voorwerpen met scherpe punten met de punt naar beneden in de bestekmand. Als dat niet past, leg ze dan horizontaal op het bovenrek. •Gebruik alleen merkproducten voor afwasmachines (afwasmiddel, zout, glansspoelmid- del). •Als u de deur opent als het apparaat in werking is, kan er hete stoom ontsnappen. Gevaar voor brandwonden. •Neem geen serviesgoed uit de afwasmachine voordat het afwasprogramma is afgelopen. •Haal, als het afwasprogramma is afgelopen, de stekker uit het stopcontact en draai de waterkraan dicht. •Alleen een bevoegde servicemonteur mag dit apparaat repareren. Gebruik alleen origi- nele reserveonderdelen. •Voer de reparaties niet zelf uit om letsel en schade aan het apparaat te voorkomen. Neem altijd contact op met onze service-afdeling. Algemene veiligheid •Mensen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstan- delijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis mogen dit apparaat niet gebruiken. Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. •Volg de veiligheidsinstructies van de afwasmiddelfabrikant op om brandwonden aan ogen, mond en keel te voorkomen. •Drink geen water uit de afwasmachine. Er kan afwasmiddel in uw apparaat achterge- bleven zijn. •Sluit de deur altijd als u het apparaat niet gebruikt om letsel te voorkomen. Bovendien str... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
4 étoiles
Durée moyenne d’utilisation
7 ans 5 mois
Avis consommateur
1 avis
Aucune opinion sur AEG Electrolux
Donner votre opinion sur AEG Electrolux

Découvrez nos autres catégories :

En cours...