Notice TRISTAR MX 4143

Notice TRISTAR MX 4143

Mode d'emploi TRISTAR MX 4143 disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs TRISTAR MX 4143

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
TRISTAR MX 4143

Le groupe d'entraide TRISTAR MX 4143 vous donne des conseils d'utilisation, solutions aux problèmes de fonctionnement, entretien et assistance pour votre Robot ménager. Rejoignez GRATUITEMENT notre groupe d'entraide MX 4143 pour vous aider à mieux utiliser votre Robot ménager TRISTAR. Le SAV entre consommateurs donne accès à différents services pour votre TRISTAR MX 4143 : accès à la notice MX 4143 et mode d'emploi pdf, manuel d'utilisation en français, avis consommateur et forum actif. Soyez le premier membre actif de ce groupe d'entraide.

TRISTAR MX 4143

Dernières actualités du groupe d'entraide TRISTAR MX 4143

Nouvelles questions du forum

Nouveaux avis

Nouveaux membres

  • MaN30150  depuis le 10/07/2020 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)
  • Miki24  depuis le 05/06/2019 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 1 009 K | Français

Pas de lien disponible

Pas de vidéo disponible

« ruiken. Indien noodzakelijk, gebruik a.u.b. alleen erkende apparaten die voldoen aan de huidige veiligheidsnormen (alleen wanneer absoluut noodzakelijk) en zorg ervoor dat deze compatibel zijn met uw elektrisch netwerk en de technische gegevens van dit toestel. ·De afgifte van lawaai tijdens gebruik is 95dB(A). ·Enige vorm van installatie die niet voldoet aan de instructies kan een gevaar voor u opleveren en verklaart de garantie ongeldig. ·Het apparaat dient uitsluitend voor het doeleinde gebruikt te worden waarvoor het ontworpen is, d.w.z. voedselbereiding voor huishoudelijk gebruik. ·Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht: -Gebruik het apparaat niet met blote voeten, natte handen of voeten. -Gebruik het apparaat niet buiten huishoudelijke kring. -Stel het apparaat niet bloot aan atmosferische invloeden (zon, regen..). -Laat kinderen of onbekwame personen het apparaat niet gebruiken. -Trek nooit aan het snoer of het apparaat zelf om de stekker uit het stopcontact te halen. -Laat het apparaat niet zonder toezicht achter wanneer het is aangesloten op het stopcontact. -Dompel het apparaat nooit in water of andere vloeistoffen. ·De gebruiker dient niet zelf de voedingskabel van het apparaat te vervangen. Indien noodzakelijk, neem contact op met een professioneel en gekwalificeerd persoon. ·Schakel het apparaat uit en mishandel het niet mocht het defect raken en/of slecht werken. Neem contact op met een geautoriseerd Servicecentrum voor eventuele reparaties en vraag naar originele onderdelen. ·Maak het apparaat onwerkzaam aan het einde van de levensduur ervan door het snoer af te snijden, na het uit het stopcontact te halen. Leef de lokale, bestaande regelgeving en voorschriften na voor verwijdering van het apparaat. ·Ons bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel letsel aan personen en dieren of beschadiging aan voorwerpen voortvloeiende uit onjuiste installatie of ongepast, verkeerd of onredelijk gebruik. ·Zorg ervoor het apparaat maximaal 1 min ononderbroken te laten werken en 8 min te laten rusten vóór het volgende gebruik. Na deze periode dient het apparaat 30 min te rusten. VOOR HET EERSTE GEBRUIK -Lees deze handleiding om uzelf bekend te maken met alle onderdelen van uw nieuwe voedselverwerker. -Maak alle onderdelen en accessoires die in contact komen met etenswaren schoon, voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt (zie paragraaf ?Reiniging?). Waarschuwing! Ben altijd voorzichtig bij het hanteren van de messen om ze te bevestigen, ze uit de kom (B1) te halen na de voedselbereiding en ze schoon te maken, omdat deze zeer scherp zijn. ! Gebruik niet met de cover op zijn plaats. ! HOE U HET GEBRUIKT Uw nieuwe voedselverwerker zal u helpen met het bereiden van algemene mengsels die u kunt gebruiken voor uw recepten. Volg a.u.b. de onderstaande instructies om het beste resultaat te verwezenlijken en uw apparaat in goede werkconditie te houden. Opgelet! Overschrijd nooit de onderstaande, maximale hoeveelheden en schenk nooit vloeistoffen in de kom en/of blender die heter dan 75? zijn. Volg onderstaande instructies elke keer dat u het gebruikt: -Laat het apparaat nooit zonder toezicht achter wanneer deze aanstaat. -Laat het apparaat nooit werken wanneer deze leeg is. -Raak de bewegende onderdelen nooit aan. -Stop nooit uw vingers of keukengerei binnenin de opening van het deksel. -Druk de ingred... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
2 étoiles
Durée moyenne d’utilisation
Avis consommateur
14 avis
Aucune opinion sur TRISTAR
Donner votre opinion sur TRISTAR
En cours...