Notice AEG Electrolux F65030VIP

Notice AEG Electrolux F65030VIP

Mode d'emploi AEG Electrolux F65030VIP disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs AEG Electrolux F65030VIP

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
AEG Electrolux F65030VIP

Le groupe d'entraide AEG Electrolux F65030VIP vous donne des conseils d'utilisation, solutions aux problèmes de fonctionnement, entretien et assistance pour votre Lave vaisselle. Rejoignez GRATUITEMENT notre groupe d'entraide F65030VIP pour vous aider à mieux utiliser votre Lave vaisselle AEG Electrolux. Le SAV entre consommateurs donne accès à différents services pour votre AEG Electrolux F65030VIP : accès à la notice F65030VIP et mode d'emploi pdf, manuel d'utilisation en français, avis consommateur et forum actif. Soyez le premier membre actif de ce groupe d'entraide.

AEG Electrolux F65030VIP

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 3 481 K | Français
Questions/Réponses, FAQ, Support | Français

Pas de vidéo disponible

« araat wegdoen 6 BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT 7 Optisch signaal 7 BEDIENINGSPANEEL 8 Display 8 Toets uitgestelde start 8 Programmakeuzetoetsen 9 Functietoetsen 9 Instelmodus 9 Geluidssignalen 9 BEDIENING VAN HET APPARAAT 10 DE WATERONTHARDER INSTELLEN 10 Handmatig instellen 11 Elektronische aanpassing 11 GEBRUIK VAN ZOUT VOOR DE AFWASAUTOMAAT 12 GEBRUIK VAN AFWASMIDDEL EN GLANSMIDDEL 12 Gebruik van afwasmiddel 12 Gebruik van glansmiddel 13 Stel de glansmiddeldosering in 13 DE MULTITABFUNCTIE 13 DE AFWASAUTOMAAT INRUIMEN 14 Adviezen 14 AFWASPROGRAMMA'S 14 EEN AFWASPROGRAMMA SELECTEREN EN STARTEN 15 Het afwasprogramma starten zonder uitgestelde start 15 Het afwasprogramma starten met uitgestelde start 15 Het afwasprogramma onderbreken 16 Het annuleren van een wasprogramma of een uitgestelde start 16 Einde van het afwasprogramma 16 Verwijder de voorwerpen uit de manden. 16 ONDERHOUD EN REINIGING 17 De filters verwijderen en reinigen 17 De sproeiarmen reinigen 18 De buitenoppervlakken reinigen 18 PROBLEMEN OPLOSSEN 18 De was- en droogresultaten zijn niet naar tevredenheid 19 Het inschakelen van het glansmiddeldoseerbakje 20 TECHNISCHE GEGEVENS 21 MILIEUBESCHERMING 21 Wijzigingen voorbehouden 2InhoudBEDIENINGSINSTRUCTIES VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens het apparaat te installeren of te gebruiken: •Voor uw veiligheid en de veiligheid van uw eigendommen. •Om het milieu te helpen. •voor de correcte werking van het apparaat. Houd deze instructies altijd in de buurt van het apparaat, ook als u verhuist of het apparaat aan iemand anders geeft. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen •Mensen, met inbegrip van kinderen, met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstande- lijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet gebruiken. Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. •Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. •Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Gevaar voor verstikking of letsel. •Bewaar alle afwasmiddelen op een veilige plaats. Laat kinderen de afwasmiddelen niet aanraken. •Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is. Algemene veiligheid •De specificaties van het apparaat mogen niet worden veranderd. Risico op letsel en be- schadiging van het apparaat. •Volg de veiligheidsinstructies van de afwasmiddelfabrikant om brandwonden aan ogen, mond en keel te voorkomen. •Drink geen water uit het apparaat. Er kan afwasmiddel in uw apparaat achtergebleven zijn. •Houd de deur van het apparaat niet open zonder toezicht. Hierdoor voorkomt u persoon- lijk letsel en vallen op een open deur. •Ga niet op de open deur zitten of staan. Gebruik •Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden om persoonlijk letsel en schade aan uw eigendommen te voorko- men. •Gebruik het apparaat alleen om accessoires dat geschikt is voor afwasmachines, schoon te maken. •Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare produc- ten in, bij of op het apparaat. Risico op explosie of brand. Veiligheidsinform... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
Soyez le premier à noter ce produit
Durée moyenne d’utilisation
-
Pas d'avis consommateur
Donnez votre avis
Aucune discussion
Lancez la discussion !
Aucune opinion sur AEG Electrolux
Donner votre opinion sur AEG Electrolux

Découvrez nos autres catégories :

En cours...