Notice TRISTAR SA-2146

Notice TRISTAR SA-2146

Mode d'emploi TRISTAR SA-2146 disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs TRISTAR SA-2146

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
TRISTAR SA-2146

Le groupe d'entraide TRISTAR SA-2146 vous donne des conseils d'utilisation, solutions aux problèmes de fonctionnement, entretien et assistance pour votre Machine à pain - Gaufrier. Rejoignez GRATUITEMENT notre groupe d'entraide SA-2146 pour vous aider à mieux utiliser votre Machine à pain - Gaufrier TRISTAR. Le SAV entre consommateurs donne accès à différents services pour votre TRISTAR SA-2146 : accès à la notice SA-2146 et mode d'emploi pdf, manuel d'utilisation en français, avis consommateur et forum actif. Soyez le premier membre actif de ce groupe d'entraide.

TRISTAR SA-2146

Dernières actualités du groupe d'entraide TRISTAR SA-2146

Nouvelles questions du forum

Lancez la discussion

Nouveaux avis

Nouveaux membres

 • Amlteam  depuis le 15/07/2020 - Expertise débutant - Utilisateur depuis entre 1 et 3 mois
 • Gizleo   depuis le 01/03/2020 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 306 K | Français

Pas de lien disponible

Pas de vidéo disponible

« bel niet naar beneden hangt. Test het toestel, de stekker en het snoer regelmatig op beschadigingen. Als er schade is, mag het toestel niet gebruikt worden. U moet het laten herstellen door bekwame technici. Herstel het toestel niet zelf, maar breng het naar de dichtstbijzijnde hersteldienst. Houdt het toestel en snoer uit de buurt van hitte, direct zonlicht, vocht, scherpe randen enzovoort. Laat het toestel nooit alleen! Schakel het toestel uit als u het niet gebruikt, zelfs als het maar voor even is. Gebruik het toestel niet buiten. Het toestel mag nooit in water of andere vloeistoffen gezet worden of ermee in contact komen. Gebruik het toestel niet met natte of vochtige handen. Als het toestel vochtig of nat wordt, verwijder onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Dompel het toestel niet in het water. Gebruik het toestel enkel voor het voorziene doel. Speciale veiligheidsopmerkingen De bakoppervlakken worden zeer warm. Raak enkel de handvaten aan. Zet het toestel neer op een hittebestendig oppervlak of matje. Om te vermijden dat de hitte ophoopt, zet u het toestel niet onmiddellijk onder een kast. Zorg ervoor dat er voldoende ruimte rondom is. Pas op voor uitgaande stoom als u de baksectie opent. Het brood kan aanbakken, dus gebruik de sandwich toaster nooit bij of onder gordijnen of andere brandbare materialen! Risico op brand en elektrische schok bestaat in alle elektrische apparaten en dit kan lichamelijk letsel of dood veroorzaken. Volg alle veiligheidsinstructies. Als het stroomsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de producent of zijn herstelagent of door een gelijkaardig bevoegde persoon om ongelukken te vermijden. De temperatuur van toegankelijke oppervlakken kan hoog zijn als het toestel in werking is. Houtskool of gelijkaardige ontvlambare brandstoffen mogen niet gebruikt worden met dit toestel. Het toestel opstarten NIET-KLEVENDE LAAG Vet de bakoppervlakken lichtjes in vooraleer het toestel voor de eerste keer gebruikt wordt. Gebruik het toestel ongeveer 10 minuten met de toastoppervlakken gesloten (zie “het toestel gebruiken”). Veeg het daarna af met een vochtige doek. Eet de eerste stukken toast die u maakt niet op. Het toestel gebruiken 1. Steek de stekker in een geaard stopcontact van 230V, 50HZ. De rode LED (POWER) licht op en de groene LED (VERWARMEN) licht op. 2. Hou de bakeenheid gesloten tijdens de opwarming. 3. Open het deksel en leg elke toast neer. Sluit dan zacht het lid. Blokkeer het handvat met de klep. Het groene bedieningslampje gaat na een paar seconden uit; het bakken is gedaan. 4. Open het deksel en verwijder de stukken toast met een houten vork of iets gelijkaardigs. Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen, anders raakt de laag van de bakoppervlakken beschadigd. 5. De baksectie moet altijd gesloten blijven in de intervallen tussen het bakken. Schoonmaak & onderhoud WAARSCHUWING: Om het risico op brandwonden aan handen en vingers te vermijden, laat het toestel altijd afkoelen vooraleer u de kookplaten verwijdert. Zorg ervoor dat het toestel niet insteekt in het stopcontact en afgekoeld is. Druk op de vrijmakingknop om de kookplaten te verwijderen. Was de platen af in een sopje en droog af. Als u wil, kan u ze ook in de afwasmachine steken. Als er vet in het gebied onder de kookplaten gedrupt werd, reinig dit met... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
2 étoiles
Durée moyenne d’utilisation
Avis consommateur
2 avis
Aucune discussion
Lancez la discussion !
Aucune opinion sur TRISTAR
Donner votre opinion sur TRISTAR

Découvrez nos autres catégories :

En cours...