Notice AEG Electrolux A70120GS4

Notice AEG Electrolux A70120GS4

Mode d'emploi AEG Electrolux A70120GS4 disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs AEG Electrolux A70120GS4

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
AEG Electrolux A70120GS4

Volume net : 96 litres, Type de pose : Pose libre, Type de congélateur : Armoire

Le groupe d'entraide AEG Electrolux A70120GS4 vous donne des conseils d'utilisation, solutions aux problèmes de fonctionnement, entretien et assistance pour votre Congélateur. Rejoignez GRATUITEMENT notre groupe d'entraide A70120GS4 pour vous aider à mieux utiliser votre Congélateur AEG Electrolux. Le SAV entre consommateurs donne accès à différents services pour votre AEG Electrolux A70120GS4 : accès à la notice A70120GS4 et mode d'emploi pdf, manuel d'utilisation en français, avis consommateur et forum actif. Soyez le premier membre actif de ce groupe d'entraide.

AEG Electrolux A70120GS4

Dernières actualités du groupe d'entraide AEG Electrolux A70120GS4

Nouvelles questions du forum

Lancez la discussion

Nouveaux membres

  • nogopet376  depuis le 15/12/2020 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 915 K | Français
Questions/Réponses, FAQ, Support | Français

Pas de vidéo disponible

« ktrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Inhoudsopgave Belangrijke aanwijzingen m.b.t. de veiligheid...............3 Algemene aanwijzingen m.b.t. de veiligheid.................3 Veiligheid van kinderen.........................................................3 Vóór het in gebruik nemen..................................................3 Veiligheidsmaatregelen voor isobutaan...........................3 Aanwijzingen voor de gebruiker..........................................4 Algemene informatie.............................................................4 Beschrijving van het apparaat, hoofdonderdelen........4 Schakelaars en lampjes...................................................5 Werking en gebruik................................................................5 Installatie.............................................................................5 Het instellen van de temperatuur...............................5 Invriezen...............................................................................5 Bewaren................................................................................6 Praktische informatie............................................................6 Tips...............................................................................................6 Energie besparen...............................................................6 Het apparaat en het milieu............................................6 Onderhoud.................................................................................6 Ontdooien............................................................................6 Reiniging en onderhoud.................................................7 Langdurige afwezigheid..................................................7 Problemen oplossen...............................................................8 Stroomstoring of storing in de werking..........................8 Storing in de werking............................................................8 Aanwijzingen voor de installateur......................................9 Installeren van het apparaat...............................................9 Vervoer, uitpakken............................................................9 Reiniging..............................................................................9 Opstelling.............................................................................9 Deurdraairichting omzetten..........................................10 Elektrische aansluiting.....................................................10 Bewaartijdentabel......................................................................11NL 3 Algemene aanwijzingen m.b.t. deveiligheid Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed en geef hem dooraan een evt. volgende eigenaar van het apparaat. Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik in hethuishouden, voor het bewaren van levensmiddelen endient volgens de voorschriften te worden gebruikt. Reparaties aan dit apparaat, ook vervangen van... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
Soyez le premier à noter ce produit
Durée moyenne d’utilisation
Pas d'avis consommateur
Donnez votre avis
Aucune discussion
Lancez la discussion !
Aucune opinion sur AEG Electrolux
Donner votre opinion sur AEG Electrolux
En cours...