Notice AEG Electrolux F45260VI

Notice AEG Electrolux F45260VI

Mode d'emploi AEG Electrolux F45260VI disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs AEG Electrolux F45260VI

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
AEG Electrolux F45260VI

Le groupe d'entraide AEG Electrolux F45260VI vous donne des conseils d'utilisation, solutions aux problèmes de fonctionnement, entretien et assistance pour votre Lave vaisselle. Rejoignez GRATUITEMENT notre groupe d'entraide F45260VI pour vous aider à mieux utiliser votre Lave vaisselle AEG Electrolux. Le SAV entre consommateurs donne accès à différents services pour votre AEG Electrolux F45260VI : accès à la notice F45260VI et mode d'emploi pdf, manuel d'utilisation en français, avis consommateur et forum actif. Soyez le premier membre actif de ce groupe d'entraide.

Dernières actualités du groupe d'entraide AEG Electrolux F45260VI

Nouvelles questions du forum

Lancez la discussion

Nouveaux membres

  • nogopet376  depuis le 15/12/2020 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)

Documentation disponible sur votre produit

Pas d'image disponible

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 3 709 K | Français
Questions/Réponses, FAQ, Support | Français

Pas de vidéo disponible

« lay 6 Functietoetsen 7 Geluidssignalen 7 Instelmodus 8 Bediening van het apparaat 8 De waterontharder instellen 8 Elektronische afstelling 9 Gebruik van zout voor de vaatwasser 9 Gebruik van glansspoelmiddel 10 De vaatwasser inruimen 11 Handige aanwijzingen en tips 11 Hoofdrek 12 Bestekmand 12 Gebruik van vaatwasmiddelen 13 Afwasmiddel doseren 13 Gebruik van afwasmiddeltabletten 13 Volg deze stappen als de droogresultaten niet naar wens zijn: 14 Wasprogramma's 14 Een wasprogramma selecteren en starten 15 Een afwasprogramma annuleren 16 Een afwasprogramma onderbreken 16 Een afwasprogramma selecteren en starten met uitgestelde start 16 De uitgestelde start annuleren 16 Einde van het afwasprogramma 16 Stand-bymodus 17 Onderhoud en reiniging 17 De filters schoonmaken 17 De sproeiarm schoonmaken 17 Schoonmaken van de buitenkant 18 Voorzorgsmaatregelen bij vorst 18 Problemen oplossen 18 Technische gegevens 20 Montage-instructies 20 Montage 20 Het apparaat inbouwen 20 Het apparaat waterpas afstellen 20 Aansluiting aan de waterleiding 21 Watertoevoerslang 21 Afvoerslang 21 Aansluiting aan het elektriciteitsnet 22 Milieubescherming 22 Wijzigingen voorbehouden 2InhoudBedieningsinstructies Veiligheidsinformatie Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst deze handleiding aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren. Bewaar deze instructies altijd bij het apparaat, zelfs wanneer u deze verplaatst of verkoopt. Gebruikers moeten volledig op de hoogte zijn van de bediening en veiligheidsfuncties van het apparaat. Gebruik conform de voorschriften •Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik. •Gebruik het apparaat alleen om huishoudelijk keukengerei dat geschikt is voor afwas- machines, schoon te maken. •Doe geen oplosmiddelen in het apparaat. Pas op voor explosiegevaar. •Plaats de messen en alle voorwerpen met scherpe punten met de punt naar beneden in de bestekmand. Als dat niet past, leg ze dan horizontaal op het hoofdrek. •Gebruik alleen merkproducten voor afwasmachines (afwasmiddel, zout, glansspoelmid- del). •Als u de deur opent als het apparaat in werking is, kan er hete stoom ontsnappen. Gevaar voor brandwonden. •Neem geen serviesgoed uit de afwasmachine voordat het afwasprogramma is afgelopen. •Haal, als het afwasprogramma is afgelopen, de stekker uit het stopcontact en draai de waterkraan dicht. •Alleen een bevoegde servicemonteur mag dit apparaat repareren. Gebruik alleen origi- nele reserveonderdelen. •Voer de reparaties niet zelf uit om letsel en schade aan het apparaat te voorkomen. Neem altijd contact op met onze service-afdeling. Algemene veiligheid •Mensen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstan- delijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis mogen dit apparaat niet gebruiken. Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. •Volg de veiligheidsinstructies van de afwasmiddelfabrikant op om brandwonden aan ogen, mond en keel te voorkomen. •Drink geen water uit de afwasmachine. Er kan afwasmiddel in uw apparaat achterge- bleven zijn. •Sluit de deur altijd als u het apparaat niet gebruikt om letsel te voorkomen. Bovendien struikelt u zo niet over de deur. •Ga niet op de open deur z... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
Soyez le premier à noter ce produit
Durée moyenne d’utilisation
Pas d'avis consommateur
Donnez votre avis
Aucune discussion
Lancez la discussion !
Aucune opinion sur AEG Electrolux
Donner votre opinion sur AEG Electrolux
En cours...