Notice PHILIPS SPA2210

Notice PHILIPS SPA2210

Mode d'emploi PHILIPS SPA2210 disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs PHILIPS SPA2210
11 membres dans ce groupe pour vous aider
Trouver de l'aide en rejoignant le Groupe d'entraide des
utilisateurs de votre produit SPA2210

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
PHILIPS SPA2210

2.0

Le SAV entre consommateurs du groupe d’entraide PHILIPS SPA2210 vous permet de recevoir des solutions aux problèmes d’utilisation, conseils d’entretien, fonctionnement et assistance pour votre Enceintes ordinateur PHILIPS. Rejoignez GRATUITEMENT le groupe d'entraide SPA2210 qui compte 11 membre(s) utilisateur(s) de ce produit. Devenir membre vous donne accès à différents services gratuits pour votre Enceintes ordinateur : accès au mode d'emploi PDF et à la notice SPA2210 en français PHILIPS SPA2210, guide de l'utilisateur, avis consommateur et forum actif, manuel d’utilisation, photos, vidéo et informations.

PHILIPS SPA2210

Dernières actualités du groupe d'entraide PHILIPS SPA2210

Nouvelles questions du forum

Lancez la discussion

Nouveaux membres

  • JeanJean1766  depuis le 28/11/2018 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)
  • CorinneE9415  depuis le 24/07/2014 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 6 900 K | Français
Site Web Marque | Français

« cation software and switch off the speakers. Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products, including those marked by the crossed-out wheely bin symbol. Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. Data subject to change without notice. CS Poznámka: 1. Pred použitím se ujistete, že jsou multimediální reproduktory rádne nainstalovány. 2. Konektor USB nikdy neodpojujte, jestliže multimediální reproduktory prehrávají zvuk. Požadavky na systém: pocítacMac Operacní systém Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP nebo Windows® Vista™ Operacní systém Mac OS9/OS® X nebo novejší Certi?kovaný radic USBVestavené pripojení USB Vstup napájení DC: 5V 500mA USB Instalace: 1 Konektor USB pripojte do portu rozhraní USB a k audiovýstupu pocítace pripojte zástrcku audia (obr. 1). 2 Pomocí navíjecu kabelu ve spodní cásti upravte délku kabelu reproduktoru a kabelu USB (obr. 2). 3 Otocením kno?íku hlasitosti po smeru hodinových rucicek zapnete multimediální reproduktory (obr. 3). »Indikátor na pravém reproduktoru se rozsvítí. 4 Pomocí kno?íku hlasitosti, aplikace pocítace nebo softwaru multimediální aplikace upravte hlasitost (obr. 4). 5 Jakmile multimediální reproduktory prestanete používat, ukoncete software multimediální aplikace a vypnete reproduktory. Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a soucástí, které je možné recyklovat. Informujte se o místním systému sberu trídeného odpadu elektrických a elektronických výrobku vcetne tech, které jsou oznaceny symbolem preškrtnuté popelnice. Postupujte podle místních narízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s bežným komunálním odpadem. DA Bemærk: 1. Sørg for, at multimediehøjttalerne er installeret korrekt, før du bruger dem. 2. Træk aldrig USB-stikket ud, mens multimediehøjttalerne afspiller lyd. Systemkrav: PCMac Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP eller Windows® Vista™ Mac OS9/OS® X eller nyere Certi?ceret USB-controllerIndbygget USB-forbindelse DC-input: USB 5 V 500 mA Installation: 1 Tilslut USB-stikket til en USB-port, og slut lydstikket til computerens lydudgang (Fig. 1). 2 Juster højttaler- og USB-kablets længde ved hjælp af kabeloprulningen i bunden (Fig. 2). 3 Drej lydstyrkeknappen med uret for at tænde for multimediehøjttalerne (Fig. 3). »Indikatoren på den højre højttaler lyser. 4 Juster lydstyrken ved hjælp af lydstyrkeknappen, computerprogrammet eller softwaren til multimedieafspilleren (Fig. 4). 5 Når du er færdig med at bruge multimediehøjttalerne, skal du afslutte softwaren til multimedieafspilleren og slukke højttalerne. Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges. Hold dig orienteret om systemet for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter i dit lokalområde, herunder de, der er mærket med affaldsbøttesymbol. Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. DE Hinweis: 1. Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass die Multimedia- Lautsprecher korrekt installiert sind. 2. Entfernen Sie niemals den USB-Stecker während die Multimedia-Lautsprecher... »

En cours...