Notice AEG Electrolux SCS51800F0

Notice AEG Electrolux SCS51800F0

Mode d'emploi AEG Electrolux SCS51800F0 disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs AEG Electrolux SCS51800F0
1 membre dans ce groupe pour vous aider
Trouver de l'aide en rejoignant le Groupe d'entraide des
utilisateurs de votre produit SCS51800F0

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
AEG Electrolux SCS51800F0

Le SAV entre consommateurs du groupe d’entraide AEG Electrolux SCS51800F0 vous permet de recevoir des solutions aux problèmes d’utilisation, conseils d’entretien, fonctionnement et assistance pour votre Réfrigérateur AEG Electrolux. Rejoignez GRATUITEMENT le groupe d'entraide SCS51800F0 qui compte 1 membre(s) utilisateur(s) de ce produit. Devenir membre vous donne accès à différents services gratuits pour votre Réfrigérateur : accès au mode d'emploi PDF et à la notice SCS51800F0 en français AEG Electrolux SCS51800F0, guide de l'utilisateur, avis consommateur et forum actif, manuel d’utilisation, photos, vidéo et informations.

AEG Electrolux SCS51800F0

Dernières actualités du groupe d'entraide AEG Electrolux SCS51800F0

Nouvelles questions du forum

Lancez la discussion

Nouveaux membres

  • AUDREYCKX  depuis le 25/08/2017 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 5 159 K | Français
Questions/Réponses, FAQ, Support | Français

Pas de vidéo disponible

« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 8.STØJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 9.TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 10.MILJØHENSYN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en ulastelig funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par minutter på at læse mere – så du kan få det bedste ud af det. Besøg vores websted for at: Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation: www.aeg.com Registrere dit produkt for bedre service: www.aeg.com/productregistration Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat: www.aeg.com/shop KUNDEPLEJE OG SERVICE Vi anbefaler brugen af originale reservedele. Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter service. Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt. Model, PNC, Serienummer. Advarsel /Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger. Generelle oplysninger og tips Miljøoplysninger Ret til ændringer uden varsel forbeholdes. 2www.aeg.com1. OM SIKKERHED Læs denne brugsanvisning igennem (inkl. tips og advarsler), før apparatet in- stalleres og tages i brug. Det forebygger ulykker og sikrer, at apparatet bruges korrekt. For at undgå unødvendige fejl og uheld er det vigtigt at sikre, at alle, der bruger apparatet, er fuldt fortrolige med dets drift og sikkerhedsfunktioner. Gem denne vejledning og sørg for, at den følger med apparatet, hvis det bliver flyttet eller solgt, så alle der bruger ap- paratet er fortrolige med dets betjening og sikkerhed. Følg forholdsreglerne i denne brugsan- visning for at undgå skader på personer eller ting. I modsat fald er producenten ikke ansvarlig for eventuelle skader. 1.1 Sikkerhed for børn og udsatte personer •Apparatet er ikke beregnet til at bru- ges af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, med mindre den, der har ansvaret for deres sikkerhed, først har instrueret dem el- ler har kontrolleret, at de kan betjene det korrekt. Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. •Hold alle emballagedele væk fra børn. Der er fare for kvælning. •Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket ud af kontakten, klip netledningen af (så tæt på apparatet som muligt) og fjern døren, så børn ikke kan få elek- trisk stød eller smække sig inde i ap- paratet under leg. •Hvis dette apparat, der har magnetlås, erstatter et ældre apparat med fjeder- lås (lås med låsetunge) på døren eller i låget: Sørg for at ødelægge fjederlå- sen på det gamle apparat, inden du kasserer det. Det sikrer, at det ikke kan blive en dødsfælde for et barn. 1.2 Generelt om sikkerhed ADVARSEL Sørg for, at der er frit gennemtræk gen- nem udluftninger, både i apparatets ka- binet og i et evt. indbygningselement. •Apparatet er beregnet til opbevaring af madvarer og/eller drikkevarer i en almindelig husholdning, som forklaret i denne brugsanvisning. •Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige hjælpemi... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
Soyez le premier à noter ce produit
Durée moyenne d’utilisation
-
Pas d'avis consommateur
Donnez votre avis
Aucune discussion
Lancez la discussion !
Aucune opinion sur AEG Electrolux
Donner votre opinion sur AEG Electrolux
En cours...