Notice AEG Electrolux BP7614000M

Notice AEG Electrolux BP7614000M

Mode d'emploi AEG Electrolux BP7614000M disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs AEG Electrolux BP7614000M
2 membres dans ce groupe pour vous aider
Trouver de l'aide en rejoignant le Groupe d'entraide des
utilisateurs de votre produit BP7614000M

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
AEG Electrolux BP7614000M

Le SAV entre consommateurs du groupe d’entraide AEG Electrolux BP7614000M vous permet de recevoir des solutions aux problèmes d’utilisation, conseils d’entretien, fonctionnement et assistance pour votre Four AEG Electrolux. Rejoignez GRATUITEMENT le groupe d'entraide BP7614000M qui compte 2 membre(s) utilisateur(s) de ce produit. Devenir membre vous donne accès à différents services gratuits pour votre Four : accès au mode d'emploi PDF et à la notice BP7614000M en français AEG Electrolux BP7614000M, guide de l'utilisateur, avis consommateur et forum actif, manuel d’utilisation, photos, vidéo et informations.

AEG Electrolux BP7614000M

Dernières actualités du groupe d'entraide AEG Electrolux BP7614000M

Nouvelles questions du forum

Lancez la discussion

Nouveaux membres

  • JeanJean1766  depuis le 28/11/2018 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)
  • niavlys76  depuis le 11/04/2014 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 7 825 K | Français
Questions/Réponses, FAQ, Support | Français

Pas de vidéo disponible

« tomatische programma's 18Gebruik van de accessoires 20Extra functies 22Onderhoud en reiniging 26Problemen oplossen 28Technische gegevens 28Montage 31Milieubescherming In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt: Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over het voorkomen van schade aan het apparaat. Algemene informatie en tips Milieu-informatie Wijzigingen voorbehouden Inhoud3 VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens het apparaat te installeren of te gebruiken: •Voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van uw eigendommen •Uit respect voor het milieu •Voor de correcte werking van het apparaat. Bewaar deze instructies altijd bij het apparaat, ook wanneer u het verplaatst of verkoopt. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door een foutieve installatie of foutief gebruik. Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen •Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan er- varing en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. •Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Gevaar voor verstikking of lichamelijk letsel. •Houd kinderen en dieren uit de buurt van het apparaat als de deur openstaat of als het apparaat in gebruik is, omdat deze heet wordt. Gevaar voor verwonding of ander perma- nent lichamelijk letsel. •Gebruik het kinderslot of de toetsblokkering als het apparaat hiermee uitgerust is. Dit voorkomt dat kinderen en dieren het apparaat per ongeluk aanzetten. Algemene veiligheid •Verander de specificaties van dit product niet. Risico op letsel en beschadiging van het apparaat. •Laat het apparaat tijdens het gebruik niet onbeheerd achter. •Schakel het apparaat na elk gebruik uit. Montage •Alleen een bevoegd elektriciën mag het apparaat installeren en aansluiten. Neem contact op met een erkend servicecentrum. Dit om lichamelijk letsel of structurele schade te voorkomen. •Controleer of het apparaat niet is beschadigd tijdens het transport Sluit geen beschadigd apparaat aan. Neem indien nodig contact op met de leverancier. •Verwijder al het verpakkingsmateriaal, stickers en folie van het apparaat voordat u het voor het eerst in gebruik neemt. Verwijder niet het typeplaatje. Dit kan de garantie on- geldig maken. •De wetten, voorschriften, richtlijnen en normen die van kracht zijn in het land waar het apparaat wordt gebruikt dienen in acht genomen te worden (veiligheidsvoorschriften, re- cyclingvoorschriften, veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektra of gas, etc.). •Zorg ervoor dat de stekker van het apparaat uit het stopcontact is getrokken tijdens de installatie. 4Veiligheidsinformatie•Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het apparaat. Het apparaat is zwaar. Gebruik altijd veiligheidshandschoenen. Trek het apparaat nooit aan de handgreep van zijn plaats. •De elektrische installatie moet een isolatieapparaat bevatten waardoor het apparaat vol- ledig van het lichtnet afgesloten kan worden. Het isolatieapparaat moet een contactope- ning hebben met een minimale breedte van 3mm. •U dient te beschikken over de juiste isolatievoorzieningen: stroomonderbrekers, zekerin- gen (schroefzekeringen... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
Soyez le premier à noter ce produit
Durée moyenne d’utilisation
-
Avis consommateur
1 avis
Aucune discussion
Lancez la discussion !
Aucune opinion sur AEG Electrolux
Donner votre opinion sur AEG Electrolux
En cours...