Notice ARTHUR MARTIN ESF2300OH

Notice ARTHUR MARTIN ESF2300OH

Mode d'emploi ARTHUR MARTIN ESF2300OH disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs ARTHUR MARTIN ESF2300OH

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
ARTHUR MARTIN ESF2300OH

Le groupe d'entraide ARTHUR MARTIN ESF2300OH vous donne des conseils d'utilisation, solutions aux problèmes de fonctionnement, entretien et assistance pour votre Lave vaisselle. Rejoignez GRATUITEMENT notre groupe d'entraide ESF2300OH pour vous aider à mieux utiliser votre Lave vaisselle ARTHUR MARTIN. Le SAV entre consommateurs donne accès à différents services pour votre ARTHUR MARTIN ESF2300OH : accès à la notice ESF2300OH et mode d'emploi pdf, manuel d'utilisation en français, avis consommateur et forum actif. Soyez le premier membre actif de ce groupe d'entraide.

ARTHUR MARTIN ESF2300OH

Dernières actualités du groupe d'entraide ARTHUR MARTIN ESF2300OH

Nouvelles questions du forum

Lancez la discussion

Nouveaux membres

  • nogopet376  depuis le 15/12/2020 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)
  • NicolasVallée  depuis le 23/08/2013 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 4 504 K | Français

Pas de vidéo disponible

« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7.DAGLIG BRUG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 8.RÅD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 9.VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 10.FEJLFINDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 11.TEKNISK INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 12.MILJØHENSYN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 VI TÆNKER PÅ DIG Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang. Velkommen til Electrolux. Besøg vores websted for at: Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation: www.electrolux.com Registrere dit produkt for bedre service: www.electrolux.com/productregistration Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat: www.electrolux.com/shop KUNDEPLEJE OG SERVICE Vi anbefaler brugen af originale reservedele. Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter service. Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt. Model, PNC, Serienummer. Advarsel /Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger. Generelle oplysninger og tips Miljøoplysninger Ret til ændringer uden varsel forbeholdes. 2www.electrolux.com1. OM SIKKERHED Læs brugsanvisningen grundigt, før appa- ratet installeres og tages i brug. Produ- centen kan ikke drages til ansvar, hvis ap- paratet installeres forkert og anvendelsen forårsager skade. Opbevar altid brugsan- visningen sammen med apparatet til eventuel fremtidig brug. 1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer ADVARSEL Risiko for kvælning, personskade eller permanent invaliditet. •Lad ikke personer, herunder børn, med nedsat fysisk sanseapparat, nedsatte mentale evner eller manglende erfaring og viden betjene maskinen. De skal være under opsyn af en person, der har ansvaret for deres sikkerhed, eller in- strueres i at bruge maskinen. Børn må ikke lege med apparatet. •Opbevar al emballage utilgængeligt for børn. •Opbevar alle opvaskemidler utilgænge- ligt for børn. •Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens lågen er åben. 1.2 Installation •Fjern al emballagen. •Undlad at installere eller bruge et be- skadiget apparat. •Stil eller brug ikke apparatet et sted, hvor temperaturen kommer under 0 °C. •Følg den medfølgende brugsanvisning. Tilslutning, vand •Pas på du ikke beskadiger vandslan- gerne. •Apparatet skal sluttes til vandlednings- nettet ved hjælp af de nye medfølgende slangesæt. Gamle slangesæt må ikke genbruges. •Inden du tilslutter apparatet til nye rør eller rør, som ikke har været i brug i lang tid, skal du lade vandet løbe, indtil det bliver klart. •Kontrollér, at der ikke er nogen utæthe- der, første gang du bruger apparatet. Tilslutning, el ADVARSEL Risiko for brand og elektrisk stød. •Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, j... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
Soyez le premier à noter ce produit
Durée moyenne d’utilisation
Avis consommateur
1 avis
Aucune discussion
Lancez la discussion !
Aucune opinion sur ARTHUR MARTIN
Donner votre opinion sur ARTHUR MARTIN
En cours...