Notice ARTHUR MARTIN Esl 6391 Ra

Notice ARTHUR MARTIN Esl 6391 Ra

Mode d'emploi ARTHUR MARTIN Esl 6391 Ra disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs ARTHUR MARTIN Esl 6391 Ra

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
ARTHUR MARTIN Esl 6391 Ra

Le groupe d'entraide ARTHUR MARTIN Esl 6391 Ra vous donne des conseils d'utilisation, solutions aux problèmes de fonctionnement, entretien et assistance pour votre Lave vaisselle. Rejoignez GRATUITEMENT notre groupe d'entraide Esl 6391 Ra pour vous aider à mieux utiliser votre Lave vaisselle ARTHUR MARTIN. Le SAV entre consommateurs donne accès à différents services pour votre ARTHUR MARTIN Esl 6391 Ra : accès à la notice Esl 6391 Ra et mode d'emploi pdf, manuel d'utilisation en français, avis consommateur et forum actif. Soyez le premier membre actif de ce groupe d'entraide.

ARTHUR MARTIN Esl 6391 Ra

Dernières actualités du groupe d'entraide ARTHUR MARTIN Esl 6391 Ra

Nouvelles questions du forum

Nouveaux membres

  • nogopet376  depuis le 15/12/2020 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)
  • Régis9  depuis le 11/05/2016 - Expertise débutant - Utilisateur depuis plus de 5 ans

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 4 007 K | Français

Pas de vidéo disponible

« . . . . . . 9 7.DAGELIJKS GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 8.AANWIJZINGEN EN TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 9.ONDERHOUD EN REINIGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 10.PROBLEEMOPLOSSING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 11.TECHNISCHE INFORMATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 12.MILIEUBESCHERMING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 WE DENKEN AAN U Bedankt om een Electrolux-apparaat te kopen. U koos voor een product dat jaren professionele ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol, het werd ontworpen met u in het achterhoofd. Wanneer u het gebruikt, kunt u er op vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult krijgen. Welkom bij Electrolux. Ga naar onze website voor: Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie: www.electrolux.com Registreer uw product voor een betere service: www.electrolux.com/productregistration Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat: www.electrolux.com/shop KLANTENSERVICE Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan. Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de hand hebt. De informatie staat op het typeplaatje. model, productnummer, serienummer. Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie. Algemene informatie en tips Milieu-informatie Wijzigingen voorbehouden. 2www.electrolux.com1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Lees zorgvuldig de meegeleverde instruc- ties voor installatie en gebruik van het ap- paraat. De fabrikant is niet verantwoorde- lijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instruc- ties van het apparaat voor toekomstig ge- bruik. 1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen WAARSCHUWING! Gevaar voor verstikking, letsel of permanente invaliditeit. •Mensen, met inbegrip van kinderen, met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet bedienen. Zij moeten onder toe- zicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van ie- mand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. •Laat kinderen niet met het apparaat spelen. •Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. •Houd alle reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen. •Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is. 1.2 Montage •Verwijder alle verpakkingsmaterialen. •Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat. •Installeer of gebruik het apparaat niet op een plek waar de temperatuur onder de 0 °C komt. •Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat. •Zorg ervoor dat het apparaat onder en naast veilige installaties wordt geïnstal- leerd. Aansluiting op het elektriciteitsnet WAARSCHUWING! Gevaar voor brand en elektrische schokken. •Dit apparaat moet worden geaard. •Controleer of de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de stroomvoorziening. Zo niet, neem dan contact op met een elekt... »

En cours...