Notice AEG Electrolux A80220GS

Notice AEG Electrolux A80220GS

Mode d'emploi AEG Electrolux A80220GS disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs AEG Electrolux A80220GS

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
AEG Electrolux A80220GS

Armoire

Le groupe d'entraide AEG Electrolux A80220GS vous donne des conseils d'utilisation, solutions aux problèmes de fonctionnement, entretien et assistance pour votre Congélateur. Rejoignez GRATUITEMENT notre groupe d'entraide A80220GS pour vous aider à mieux utiliser votre Congélateur AEG Electrolux. Le SAV entre consommateurs donne accès à différents services pour votre AEG Electrolux A80220GS : accès à la notice A80220GS et mode d'emploi pdf, manuel d'utilisation en français, avis consommateur et forum actif. Soyez le premier membre actif de ce groupe d'entraide.

AEG Electrolux A80220GS

Dernières actualités du groupe d'entraide AEG Electrolux A80220GS

Nouvelles questions du forum

Lancez la discussion

Nouveaux avis

Nouveaux membres

  • nogopet376  depuis le 14/12/2020 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)
  • Nanolm  depuis le 19/09/2011 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 1 589 K | Français
Questions/Réponses, FAQ, Support | Français

Pas de vidéo disponible

« 6 Temperatuurregeling 6 FROSTMATIC functie 7 Alarm hoge temperatuur 7 Het eerste gebruik 7 De binnenkant schoonmaken 7 Dagelijks gebruik 7 Vers voedsel invriezen 7 Het bewaren van ingevroren voedsel 8 Invriesagenda 8 Ontdooien 8 Het maken van ijsblokjes 8 Koude accumulators 8 Handige aanwijzingen en tips 9 Tips voor het invriezen 9 Tips voor het bewaren van ingevroren voedsel 9 Onderhoud en reiniging 9 Periodieke reiniging 9 De vriezer ontdooien 10 Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt 11 Problemen oplossen 11 De deur sluiten 13 Technische gegevens 13 Montage 13 Location 13 Opstelling 14 Elektrische aansluiting 14 Afstandsstukken achterkant 15 Omkeerbaarheid van de deur 15 Het milieu 17 Wijzigingen voorbehouden Veiligheidsinformatie In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze ge- bruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheids- voorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als 2Inhoudhet wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat. Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is. Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen •Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat. Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. •Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking. •Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten. •Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voor- komt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken. Algemene veiligheid LET OP! Houd de ventilatie-openingen altijd vrij van obstructies. •Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje. •Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te ver- snellen. •Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, ten- zij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant. •Let op dat u het koelcircuit niet beschadi... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
4 étoiles
Durée moyenne d’utilisation
Avis consommateur
1 avis
Aucune discussion
Lancez la discussion !
Aucune opinion sur AEG Electrolux
Donner votre opinion sur AEG Electrolux
En cours...