Notice AEG Electrolux Santo C918414I

Notice AEG Electrolux Santo C918414I

Mode d'emploi AEG Electrolux Santo C918414I disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs AEG Electrolux Santo C918414I

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
AEG Electrolux Santo C918414I

Le groupe d'entraide AEG Electrolux Santo C918414I vous donne des conseils d'utilisation, solutions aux problèmes de fonctionnement, entretien et assistance pour votre Réfrigérateur. Rejoignez GRATUITEMENT notre groupe d'entraide Santo C918414I pour vous aider à mieux utiliser votre Réfrigérateur AEG Electrolux. Le SAV entre consommateurs donne accès à différents services pour votre AEG Electrolux Santo C918414I : accès à la notice Santo C918414I et mode d'emploi pdf, manuel d'utilisation en français, avis consommateur et forum actif. Soyez le premier membre actif de ce groupe d'entraide.

AEG Electrolux Santo C918414I

Dernières actualités du groupe d'entraide AEG Electrolux Santo C918414I

Nouvelles questions du forum

Lancez la discussion

Nouveaux membres

  • nogopet376  depuis le 14/12/2020 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)
  • Sorbet75  depuis le 13/06/2014 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 1 820 K | Français
Questions/Réponses, FAQ, Support | Français

Pas de vidéo disponible

« elkast uitschakelen 6 Het apparaat uitschakelen 6 Alarm hoge temperatuur 7 Toetsen temperatuurinstelling 7 Temperatuurweergave 7 Temperatuurregeling 8 COOLMATICfunctie 8 Vakantiefunctie 8 FROSTMATICfunctie 9 Het eerste gebruik 9 De binnenkant schoonmaken 9 Dagelijks gebruik 9 Vers voedsel invriezen 9 Het bewaren van ingevroren voedsel 9 Invriesagenda 10 Ontdooien 10 Het maken van ijsblokjes 10 Koude accumulators 10 Verplaatsbare schappen 11 Het plaatsen van de deurschappen 11 Het plaatsen van de deurhelftplateaus 11 Vochtigheidsregeling 12 Nuttige aanwijzingen en tips 12 Tips voor energiebesparing 12 Tips voor het koelen van vers voedsel 12 Nuttige tips voor het koelen 12 Tips voor het invriezen 13 Tips voor het bewaren van ingevroren voedsel 13 Onderhoud en reiniging 13 Periodieke reiniging 13 Het ontdooien van de koelkast 14 De vriezer ontdooien 14 Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt 15 Problemen oplossen 16 Het lampje vervangen 18 De deur sluiten 18 Technische gegevens 18 Montage 18 Opstelling 18 Elektrische aansluiting 19 Ventilatievereisten 19 Het milieu 19 Wijzigingen voorbehouden 2Inhoud Veiligheidsinformatie In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze ge- bruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheids- voorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat. Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is. Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen •Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat. Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. •Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking. •Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten. •Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voor- komt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken. Algemene veiligheid LET OP! Houd de ventilatie-openingen altijd vrij van obstructies. •Dit ap... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
Soyez le premier à noter ce produit
Durée moyenne d’utilisation
Pas d'avis consommateur
Donnez votre avis
Aucune discussion
Lancez la discussion !
Aucune opinion sur AEG Electrolux
Donner votre opinion sur AEG Electrolux
En cours...