Notice ELECTROLUX EDI97170W

Notice ELECTROLUX EDI97170W

Mode d'emploi ELECTROLUX EDI97170W disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs ELECTROLUX EDI97170W

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
ELECTROLUX EDI97170W

Le groupe d'entraide ELECTROLUX EDI97170W vous donne des conseils d'utilisation, solutions aux problèmes de fonctionnement, entretien et assistance pour votre Sèche-linge. Rejoignez GRATUITEMENT notre groupe d'entraide EDI97170W pour vous aider à mieux utiliser votre Sèche-linge ELECTROLUX. Le SAV entre consommateurs donne accès à différents services pour votre ELECTROLUX EDI97170W : accès à la notice EDI97170W et mode d'emploi pdf, manuel d'utilisation en français, avis consommateur et forum actif. Soyez le premier membre actif de ce groupe d'entraide.

ELECTROLUX EDI97170W

Dernières actualités du groupe d'entraide ELECTROLUX EDI97170W

Nouvelles questions du forum

Nouveaux avis

Nouveaux membres

  • nogopet376  depuis le 14/12/2020 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)
  • bernard44d  depuis le 12/08/2019 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 8 850 K | Français

Pas de vidéo disponible

« eiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat. Algemene veiligheid •Het is gevaarlijk om de specificaties te wij- zigen of om te proberen op enigerlei wijze veranderingen aan te brengen aan dit ap- paraat. •Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoorde- lijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat. •Zorg ervoor dat kleine huisdieren niet in de trommel klimmen. Controleer om dit te voorkomen de trommel vóór gebruik. •Voorwerpen als munten, veiligheidsspel- den, spijkers, schroeven, stenen of andere harde, scherpe materialen kunnen grote schade aan het apparaat toebrengen en mogen niet in het apparaat terechtkomen. •Om brandgevaar te voorkomen door te lang drogen, dient het apparaat niet ge- bruikt te worden om de volgende voor- werpen te drogen: kussens, gewatteerde dekens en dergelijke (deze voorwerpen zorgen voor ophoping van hitte). •Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douchemutsjes, waterdichte kleding, arti- kelen met een rubberbinnenkant en kle- ding of kussens met vulling van schuim- rubber mogen niet in de droogtrommel worden gedroogd. 2 electrolux•Het apparaat dient na gebruik, bij reiniging en bij onderhoud altijd afgesloten te wor- den van stroomvoorziening. •Probeer in geen geval zelf de machine te repareren. Reparaties uitgevoerd door on- deskundigen kunnen lichamelijk letsel of ernstige schade aan de machine veroor- zaken. Neem contact op met met een Klantenservice bij u in de buurt. Vraag altijd om originele vervangingsonderdelen. •Artikelen die zijn bevuild met stoffen als spijsolie, aceton, benzine, petroleum, vlek- kenverwijderaars , terpentine, boenwas en boenwasverwijderaars dienen alvorens in de droogtrommel te worden gedroogd, te worden gewassen in heet water met een extra hoeveelheid wasmiddel. •Explosiegevaar: droog nooit voorwerpen in de wasdroger die in aanraking zijn ge- weest met ontvlambare oplosmiddelen (petroleum, spiritus, producten voor che- mische reiniging en dergelijke). Daar deze bestanddelen vluchtig zijn, kunnen ze een explosie veroorzaken. Droog alleen voor- werpen in de wasdroger die met water ge- wassen zijn. •Brandgevaar: voorwerpen die vlekken bevatten of gedrenkt zijn in plantaardige of bakolie vormen een gevaar voor brand en mogen niet in de wasdroger geplaatst worden. •Als u uw was met vlekkenverwijderaar heeft gewassen, moet u een extra spoel- cyclus uitvoeren voordat u uw was in de wasdroger laadt. •Zorg ervoor dat er geen aanstekers of lu- cifers in de zakken zijn achtergebleven van kled... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
4 étoiles
Durée moyenne d’utilisation
Avis consommateur
4 avis
Aucune opinion sur ELECTROLUX
Donner votre opinion sur ELECTROLUX
En cours...