Notice KITCHENAID 5KPM50

Notice KITCHENAID 5KPM50

Mode d'emploi KITCHENAID 5KPM50 disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs KITCHENAID 5KPM50

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
KITCHENAID 5KPM50

Le groupe d'entraide KITCHENAID 5KPM50 vous donne des conseils d'utilisation, solutions aux problèmes de fonctionnement, entretien et assistance pour votre Robot ménager. Rejoignez GRATUITEMENT notre groupe d'entraide 5KPM50 pour vous aider à mieux utiliser votre Robot ménager KITCHENAID. Le SAV entre consommateurs donne accès à différents services pour votre KITCHENAID 5KPM50 : accès à la notice 5KPM50 et mode d'emploi pdf, manuel d'utilisation en français, avis consommateur et forum actif. Soyez le premier membre actif de ce groupe d'entraide.

KITCHENAID 5KPM50

Dernières actualités du groupe d'entraide KITCHENAID 5KPM50

Nouvelles questions du forum

Nouveaux membres

  • lelette33  depuis le 11/04/2021 - Expertise débutant - Utilisateur depuis entre 6 mois et 1 an
  • Gwalyane  depuis le 08/04/2021 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)

Les membres les plus actifs

  • jpma83, 42 contributions dans ce forum d'entraide
  • claudie68, 33 contributions dans ce forum d'entraide
  • moitout, 13 contributions dans ce forum d'entraide

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 5 939 K | Français

Pas de vidéo disponible

« ......8 Planetaire mixbeweging........................................................................................9 Gebruik van de mixer...........................................................................................9 Richtlijnen voor de snelheidsinstelling.................................................................9 Tips.........................................................................................................................10 Mengen en kneden van gistdeeg...................................................................10, 11 Eiwit....................................................................................................................11 Slagroom.............................................................................................................11 Wanneer u service nodig hebt.................................................................................12 Garantie..................................................................................................................12Nederlands R-3 Belangrijke veiligheidsvoorschriften Wanneer u de handleiding leest…Let dan speciaal op die paragrafen waar devolgende woorden bij staan: Dit dient ter voorkoming van ongelukken diekunnen leiden tot letsel bij onjuist gebruik vanhet product. Dit dient ter voorkoming van schade aan het producten/of andere voorwerpen. "N.B.:" of "BELANGRIJK"In deze paragrafen staan nuttige tips voor hetgebruik van het product. !WAARSCHUWING !WAARSCHUWING !OPGELET BEWAARDEZEVEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN OM BRANDGEVAAR, ELEKTRISCHE SCHOKKEN, LETSEL OF SCHADE TE VOORKOMEN, DIENT U BIJ GEBRUIK VAN DE MIXER ELEMENTAIRE VOORZORGS- MAATREGELEN IN ACHT TE NEMEN, INCLUSIEF DE HIERONDER GENOEMDE:1.Lees alle gebruiksaanwijzingen.2.Dompel, om gevaar van een elektrischeschok te voorkomen, de mixer nooit onderin water of in een andere vloeistof.3.Controleer of de stekker van het apparaatin het te gebruiken stopcontact past.Inachtneming van de juiste aarding enplaatselijke elektrische voorschriften isvereist.4.Laat kinderen de mixer niet gebruiken ofermee spelen. 5.Extra voorzichtigheid is geboden wanneerhet apparaat door of in de buurt vankinderen wordt gebruikt.6.Haal de stekker uit het stopcontactwanneer het apparaat niet in gebruik is,wanneer u de onderdelen aanbrengt ofverwijdert en voordat u het apparaatreinigt.7.Zorg dat u bewegende onderdelen nietaanraakt. Houd tijdens de werking van demixer handen, haar, kleding en ook spatelsen ander keukengerei bij de garde vandaanom letsel en/of schade aan de mixer tevoorkomen.8.De mixer niet onbeheerd of vlakbij de randvan het werkoppervlak gebruiken. Bijgebruik voor zware belasting of op hogesnelheid kan de mixer zich op hetwerkoppervlak verplaatsen.9.Verwijder, voor het afwassen, de plattegarde, de draadgarde of de deeghaak vande mixer. 10.Gebruik het apparaat niet wanneer hetelektrische snoer kapot is of wanneer hetapparaat is gevallen of op enigerlei wijze isbeschadigd. Laat het apparaat bij hetdichtstbijzijnde service station nakijken,repareren of bijstellen. 11.Gebruikmaking van hulpstukken die nietdoor KitchenAid zijn aanbevolen, kanbrand, elektrische schokken of letselveroorzaken.12.Gebruik niet buitenshuis.13.Laat het snoer niet over de rand van eentafel of aanrechtblad hangen, of inaanraking komen met hete oppervlakken.14.Wanneer u een model mixer gebruikt metopklapbare kap, moet de kap geheelneergelaten zijn voordat u deze vergrendelt.Controleer... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
4 étoiles
Durée moyenne d’utilisation
Avis consommateur
100 avis
Aucune opinion sur KITCHENAID
Donner votre opinion sur KITCHENAID
En cours...