Notice LVI Jarl TFT 0905-WD 500

Notice LVI Jarl TFT 0905-WD 500

Mode d'emploi LVI Jarl TFT 0905-WD 500 disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs LVI Jarl TFT 0905-WD 500
31 membres dans ce groupe pour vous aider
Trouver de l'aide en rejoignant le Groupe d'entraide des
utilisateurs de votre produit Jarl TFT 0905-WD 500

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
LVI Jarl TFT 0905-WD 500

Besoin d'aide pour l'utilisation de votre LVI Jarl TFT 0905-WD 500 ? Le groupe d'entraide LVI Jarl TFT 0905-WD 500 vous donne des conseils d'utilisation, solutions aux problèmes d’entretien, fonctionnement et assistance pour votre Chauffage - Radiateur. Rejoignez notre groupe d'entraide Jarl TFT 0905-WD 500 qui compte 31 membre(s). L'inscription GRATUITE vous donne accès à différents services pour votre Chauffage - Radiateur : accès à la notice Jarl TFT 0905-WD 500 et mode d'emploi pdf LVI Jarl TFT 0905-WD 500, manuel d'utilisation en français, 10 avis consommateur et 5 discussion(s) de forum actif comprenant 5 participant(s), guide de l'utilisateur, photos, vidéos et SAV entre consommateurs.

LVI Jarl TFT 0905-WD 500

Dernières actualités du groupe d'entraide LVI Jarl TFT 0905-WD 500

Nouvelles questions du forum

Nouveaux avis

Nouveaux membres

  • 1234totototo  depuis le 28/02/2018 - Expertise débutant - Utilisateur depuis entre 6 mois et 1 an
  • Zirildb  depuis le 06/04/2017 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 1 923 K | Français

Pas de lien disponible

Pas de vidéo disponible

« X – not sold in all markets ModelL mm HC mm HB mm EV mm ALAI X 1005500 862953765 ALAI X 1305500122213131125 - - - c/c 40 58 8560 RFA38-400/ENHM22 x 1.5- 2 -- 3 - NORMER Klass II - IP 44 - IK09 - Den elektriska handdukstorken i kombinerat utförande uppfyller kraven för elsäkerhet enligt normerna EN 60 335-1, EN 60 335-2-30 och EN 60 335-2-43. De uppfyller även villkoren i EU direktiv 89/336/EEG. Apparaterna är CE-märkta. Apparaterna är tillverkade med dubbel isolering på de elektriska delarna - klass II och de är skyddade mot överstrilning av vatten. PLACERING • Apparaten måste installeras utanför det utrymme, som markerats med 1, se figur, i enlighet med Elsäkerhetsverkets föreskrifter, på ett sådant sätt att inget manöverorgan (tryckknapp, strömställare osv.) är åtkomligt för en person som använder badkaret eller duschen. • Den nedersta delen av plasthuset innehållande manöverorganen måste sitta placerad på ett avstånd av minst 150 mm från golvet. • Apparaten får inte installeras mindre än 50 mm från en skiljevägg och den får inte installeras under ett vägguttag. SVENSKA MONTERINGSANVISNING Kombinerad handdukstork och badrumsradiator. El/kombi ANSLUTNING ELstRöM • strömförsörjningen sker med enfas växelström 230-240 V~ - 50Hz. • Anslut aggregatet till en uttagsplint som uppfyller gällande elektriska normer • Anslut den ursprungligen monterade nätkabeln till nätet via en kopplingsdosa som ska vara placerad bakom aggregatet utan mellanliggande eluttag och som ska sitta minst 25 cm över golvet. • Nolla: blå ledare. Fas: brun ledare (eller annan färg). Manöverledning: svart ledare (infraröddosan har ingen manöverledning). Manöverledningen kan användas för att sänka temperaturen om den ansluts till ett särskilt programverk. Den får aldrig jordas och den måste vara isolerad mot beröring om den inte används. • Om nätkabeln är skadad måste den ersättas med en speciell kabel. Byte av kabel får av säkerhetsskäl bara utföras av tillverkaren eller hans eftermarknadsservice, eller av personer med likvärdiga kvalifikationer. • Handdukstorken är fylld med en bestämd mängd värmemedium. Reparationer som kräver öppning av badrumsradiatorn får bara utföras av tillverkaren eller hans eftermarknadsservice. Kontakta alltid tillverkaren om värmemediet läcker ut. • Enligt gällande installationsföreskrifter krävs en allpolig frånskiljningsanordning. Frånskiljningsavståndet skall vara minst 3 mm. • Om aggregatet monteras i ett bad- eller duschrum måste handdukstorken skyddas av en jordfelsbrytare på högst 30 mA. • Vid en eventuell skrotning av aggregatet får tömning av värmemediet bara utföras av behörigt företag. Svensk översättning (0501) baserad på NE/NE 2 - A04 - 09/04 ALAID X CENTRALväRME – hANDDUKSTORK/RADIATOR I KOMbIvERSION • Denna radiator är avsedd för montering i centralvärmesystem och levereras tom (utan värmebärande vätska) • Anslutningen till centralvärmesystemet sker med bipackat ventilpaket. se alltid till att radiatorn kommunicerar med expansionskärlet (sommar och vinter) och är tillräckligt vattenfylld (genom luftning av elementet) innan den elektriska delen igångsätts. Respektera den anvisade cirkulationsriktningen. • Vid eldrift måste radiatorns kran stängas. Returen skall vara i ”öppet” läge så att radiatorn kan kommunicera med installationen för absorption av vätskeex... »

En cours...