Notice AEG Electrolux F65030VIP

Notice AEG Electrolux F65030VIP disponible gratuitement après inscription

Accédez à la notice du AEG Electrolux F65030VIP en adhérant à la communauté.

Notice d’utilisation de votre AEG Electrolux F65030VIP. La notice vous renseigne sur l’utilisation, donne des solutions aux problèmes d’entretien, de fonctionnement et d’assistance pour votre F65030VIP.

Notices - manuels - modes d'emploi disponibles pour AEG Electrolux F65030VIP après inscription au groupe d'entraide

Aperçu de la notice

Extrait de la notice

nschakelen en uitschakelen van de geluidssignalen. Toets uitgestelde start Gebruik de toets uitgestelde start om het starten van het afwasprogramma met 1 tot 24 uur uit te stellen. Zie hoofdstuk 'Een afwasprogramma selecteren en starten'. 8BedieningspaneelProgrammakeuzetoetsen Druk op één van deze toetsen om een afwasprogramma in te stellen. Het bijbehorende indi- catielampje gaat branden. Zie 'Afwasprogramma's'. Functietoetsen Gebruik de functietoetsen voor deze handelingen: •om het niveau van de waterontharder elektronisch in te stellen. Zie 'De waterontharder instellen'. •om de Multitabfunctie te activeren/deactiveren. Zie het hoofdstuk 'Multitabfunctie'. •om het glansmiddeldoseerbakje in en uit te schakelen als de multitabfunctie aan staat. Raadpleeg 'Problemen oplossen...'. •Om het lopende wasprogramma of een aftellende uitgestelde start te annuleren. Zie hoofdstuk 'Een afwasprogramma instellen en starten'. •Het in/uitschakelen van de geluidssignalen. Zie 'Geluidssignalen'. Instelmodus Het apparaat moet in de instelmodus staan voor de volgende bewerkingen: •Het instellen en starten van een afwasprogramma. •Het instellen en starten van een uitgestelde start. •Het niveau van de waterontharder elektronisch instellen. •Het in- of uitschakelen van de multitabfunctie. •Het glansmiddeldoseerbakje in- of uitschakelen (alleen als de multitabfunctie is inge- schakeld). •De geluidssignalen in- of uitschakelen. Schakel het apparaat in. Het apparaat staat in de instelmodus als: •Alle programmalampjes aan gaan. Schakel het apparaat in. Het apparaat staat niet in de instelmodus als: •Slechts één programma-indicatielampje aan gaat. •De display de duur van een afwasprogramma of van een uitgestelde start weergeeft. –Het programma of de uitgestelde star...

Produits AEG Electrolux les plus consultés

En cours...