Notice AEG Electrolux Arctis 60300 GS2

Notice AEG Electrolux Arctis 60300 GS2

Mode d'emploi AEG Electrolux Arctis 60300 GS2 disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs AEG Electrolux Arctis 60300 GS2

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
AEG Electrolux Arctis 60300 GS2

Le groupe d'entraide AEG Electrolux Arctis 60300 GS2 vous donne des conseils d'utilisation, solutions aux problèmes de fonctionnement, entretien et assistance pour votre Congélateur. Rejoignez GRATUITEMENT notre groupe d'entraide Arctis 60300 GS2 pour vous aider à mieux utiliser votre Congélateur AEG Electrolux. Le SAV entre consommateurs donne accès à différents services pour votre AEG Electrolux Arctis 60300 GS2 : accès à la notice Arctis 60300 GS2 et mode d'emploi pdf, manuel d'utilisation en français, avis consommateur et forum actif. Soyez le premier membre actif de ce groupe d'entraide.

AEG Electrolux Arctis 60300 GS2

Dernières actualités du groupe d'entraide AEG Electrolux Arctis 60300 GS2

Nouvelles questions du forum

Lancez la discussion

Nouveaux membres

  • MARIEROSSO  depuis le 18/11/2012 - Expertise débutant - Utilisateur depuis plus de 5 ans
  • guitoudesbosquets  depuis le 09/07/2012 - Expertise connaisseur - Utilisateur depuis plus de 5 ans

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 1 871 K | Français
Questions/Réponses, FAQ, Support | Français

Pas de vidéo disponible

« ing 6 HET EERSTE GEBRUIK 6 De binnenkant schoonmaken 6 DAGELIJKS GEBRUIK 6 Vers voedsel invriezen 6 Het bewaren van ingevroren voedsel 7 Ontdooien 7 Verplaatsbare schappen 7 Het plaatsen van de deurschappen 8 Vriesmandjes uit de vriezer verwijderen 8 NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS 8 Normale bedrijfsgeluiden 8 Tips voor energiebesparing 9 Tips voor het koelen van vers voedsel 9 Nuttige tips voor het koelen 9 Tips voor het invriezen 9 Tips voor het bewaren van ingevroren voedsel 10 ONDERHOUD EN REINIGING 10 Periodieke reiniging 10 Het ontdooien van de koelkast 11 De vriezer ontdooien 11 PROBLEMEN OPLOSSEN 12 Het lampje vervangen 13 De deur sluiten 14 TECHNISCHE GEGEVENS 14 MONTAGE 14 Opstelling 14 Plaats 15 Elektrische aansluiting 15 Afstandsstukken achterkant 15 Waterpas zetten 16 Het verwijderen van de geleiders van de schappen 16 Omkeerbaarheid van de deur 16 HET MILIEU 18 Wijzigingen voorbehouden VEILIGHEIDSINFORMATIE In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze ge- bruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige 2Inhoudvergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle men- sen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veilig- heidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blij- ven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat. Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatrege- len uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is. Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen •Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinde- ren) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat. Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. •Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking. •Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingska- bel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten. •Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voor- komt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken. Algemene veiligheid LET OP! Houd de ventilatie-openingen altijd vrij van obstructies. •Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje. •Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te ver... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
4 étoiles
Durée moyenne d’utilisation
Avis consommateur
1 avis
Aucune discussion
Lancez la discussion !
Aucune opinion sur AEG Electrolux
Donner votre opinion sur AEG Electrolux
En cours...