Notice AEG Electrolux Lavatherm 56840

Notice AEG Electrolux Lavatherm 56840

Mode d'emploi AEG Electrolux Lavatherm 56840 disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs AEG Electrolux Lavatherm 56840

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
AEG Electrolux Lavatherm 56840

Le groupe d'entraide AEG Electrolux Lavatherm 56840 vous donne des conseils d'utilisation, solutions aux problèmes de fonctionnement, entretien et assistance pour votre Sèche linge. Rejoignez GRATUITEMENT notre groupe d'entraide Lavatherm 56840 pour vous aider à mieux utiliser votre Sèche linge AEG Electrolux. Le SAV entre consommateurs donne accès à différents services pour votre AEG Electrolux Lavatherm 56840 : accès à la notice Lavatherm 56840 et mode d'emploi pdf, manuel d'utilisation en français, avis consommateur et forum actif. Soyez le premier membre actif de ce groupe d'entraide.

Dernières actualités du groupe d'entraide AEG Electrolux Lavatherm 56840

Nouvelles questions du forum

Lancez la discussion

Nouveaux membres

  • nogopet376  depuis le 14/12/2020 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)
  • armar  depuis le 21/02/2012 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)

Documentation disponible sur votre produit

Pas d'image disponible

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 5 022 K | Français
Questions/Réponses, FAQ, Support | Français

Pas de vidéo disponible

« wasgoed in de trommel doen 9 Het programma selecteren 10 DELICAAT functie 10 ANTIKREUK LANG functie 10 ZOEMER functie 10 TIJD PROGR. functie 11 STARTUITSTEL functie 11 Kinderslotfunctie 12 Het programma starten 12 Het programma veranderen 12 Extra artikelen in de trommel doen of eruit halen, voordat het programma is afgelopen 12 Droogcyclus voltooid / wasgoed uit de trommel halen 13 Onderhoud en reiniging 13 Het pluizenfilter schoonmaken 13 De deurpakking schoonmaken 15 Het condenswaterreservoir leegmaken 15 De warmtewisselaar reinigen 16 De trommel reinigen 17 Het bedieningspaneel en de behuizing schoonmaken 17 Wat moet u doen, als ... 17 Zelf problemen oplossen 17 Machine-instellingen 20 Technische gegevens 21 Verbruikswaarden 21 Tips voor testinstanties 21 Installatie 22 Plaatsing van het apparaat 22 Verwijdering van de transportbeveiliging 22 Elektrische aansluiting 23 De draairichting van de deur veranderen 23 Speciale accessoires 25 Milieu 25 Verpakkingsmateriaal 25 Oud apparaat 25 Milieutips 26 Service 26 Wijzigingen voorbehouden 2InhoudBedieningshandleiding Belangrijke veiligheidsinformatie In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het belangrijk dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg er- voor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat ie- dereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat. Algemene veiligheid •Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of om te proberen op enigerlei wijze veranderingen aan te brengen aan dit apparaat. •Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke gesteldheid of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat. •Zorg ervoor dat kleine huisdieren niet in de trommel klimmen. Controleer om dit te voorkomen de trommel vóór gebruik. •Voorwerpen als munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven, stenen of andere harde, scherpe materialen kunnen grote schade aan het apparaat toebrengen en dienen niet in het apparaat terecht te komen. •Om brandgevaar te voorkomen door te lang drogen, dient het apparaat niet gebruikt te worden om de volgende voorwerpen te drogen: Kussens, gewatteerde dekens en der- gelijke (deze voorwerpen zorgen voor ophoping van hitte). •Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douchemutsjes, waterdichte kleding, artikelen met een rubberbinnenkant en kleding of kussens met vulling van schuimrubber dienen niet in de wasdroger te worden gedroogd. •Het apparaat dient na gebruik, bij reiniging en bij onderhoud altijd afgesloten te worden van stroomvoorziening. •Onder geen voorwaarde moet u proberen de afwasmachine zelf te repareren. Reparaties uitgevoerd door ondeskundigen kun... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
3 étoiles
Durée moyenne d’utilisation
Avis consommateur
1 avis
Aucune discussion
Lancez la discussion !
Aucune opinion sur AEG Electrolux
Donner votre opinion sur AEG Electrolux
En cours...