Notice AEG Electrolux F55010VIL

Notice AEG Electrolux F55010VIL

Mode d'emploi AEG Electrolux F55010VIL disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs AEG Electrolux F55010VIL

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
AEG Electrolux F55010VIL

Le groupe d'entraide AEG Electrolux F55010VIL vous donne des conseils d'utilisation, solutions aux problèmes de fonctionnement, entretien et assistance pour votre Lave vaisselle. Rejoignez GRATUITEMENT notre groupe d'entraide F55010VIL pour vous aider à mieux utiliser votre Lave vaisselle AEG Electrolux. Le SAV entre consommateurs donne accès à différents services pour votre AEG Electrolux F55010VIL : accès à la notice F55010VIL et mode d'emploi pdf, manuel d'utilisation en français, avis consommateur et forum actif. Soyez le premier membre actif de ce groupe d'entraide.

Dernières actualités du groupe d'entraide AEG Electrolux F55010VIL

Nouvelles questions du forum

Lancez la discussion

Nouveaux membres

  • nogopet376  depuis le 15/12/2020 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)
  • Mierke  depuis le 14/04/2019 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)

Documentation disponible sur votre produit

Pas d'image disponible

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 4 664 K | Français
Questions/Réponses, FAQ, Support | Français

Pas de vidéo disponible

« nstellen 8 Handmatig instellen 8 Elektronisch instellen 9 Gebruik van zout voor de vaatwasser 9 Gebruik van glansspoelmiddel 10 De glansmiddeldosering instellen 11 Dagelijks gebruik 12 De vaatwasser inruimen 12 Het onderrek 13 De bestekmand 14 Bovenrek 15 Het bovenrek in de hogere / lagere stand zetten 15 Gebruik van vaatwasmiddelen 16 Afwasmiddel doseren 16 De Multitabfunctie 17 In- of uitschakelen van de Multitab - functie 18 Wasprogramma's 19 Een wasprogramma selecteren en starten 19 De vaatwasser uitruimen 21 Onderhoud en reiniging 21 De filters reinigen 21 De sproeiarmen reinigen 22 Buitenkant reinigen 22 De binnenkant van de machine reinigen 22 Als de afwasmachine langere tijd niet wordt gebruikt 23 Voorzorgsmaatregelen bij vorst 23 De machine verplaatsen 23 Problemen oplossen 23 Technische gegevens 25 Montage-instructies 26 Montage 26 Bevestigen aan de aangrenzende keukenmeubelen 26 Waterpas installatie 26 Aansluiting aan de waterleiding 26 Wateraansluitingen 26 Watertoevoerslang met veiligheidsklep 27 Aansluiting waterafvoerslang 27 Aansluiting aan het elektriciteitsnet 29 Milieubescherming 29 Verpakkingsmateriaal 29 Wijzigingen voorbehouden 2InhoudBedieningsinstructies Veiligheidsinformatie In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze ge- bruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk te waarborgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheids- voorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat. Correct gebruik •Deze afwasmachine is uitsluitend bedoeld voor het reinigen van huishoudelijke ge- bruiksvoorwerpen die geschikt zijn voor reiniging in een afwasmachine. •Doe geen oplosmiddelen in de afwasmachine. Dit kan een explosie veroorzaken. •Messen en andere voorwerpen met scherpe punten moeten met de punt naar beneden in de bestekmand worden geplaatst of horizontaal in het bovenrek worden gelegd. •Gebruik alleen producten (afwasmiddel, zout en glansmiddel) die geschikt zijn voor af- wasmachines. •Open de deur niet als het apparaat in werking is; er kan hete stoom ontsnappen. •Neem geen serviesgoed uit de afwasmachine voordat het afwasprogramma is afgelopen. •Trek na het gebruik de stekker uit het stopcontact en draai de waterkraan dicht. •Dit product mag alleen worden onderhouden door een daartoe bevoegde servicemonteur en er dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen. •Onder geen voorwaarde moet u proberen de afwasmachine zelf te repareren. Reparaties die worden uitgevoerd door onervaren personen veroorzaken letsel of storingen. Raad- pleeg ELECTROLUX Service. Sta te allen tijde op het gebruik van originele reserveonder- delen. Algemene veiligheid •Mensen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstan- delijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis mogen dit apparaat niet gebruiken. Zij moeten onder toe... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
Soyez le premier à noter ce produit
Durée moyenne d’utilisation
Pas d'avis consommateur
Donnez votre avis
Aucune discussion
Lancez la discussion !
Aucune opinion sur AEG Electrolux
Donner votre opinion sur AEG Electrolux
En cours...