Notice AEG Electrolux F88050VIP

Notice AEG Electrolux F88050VIP

Mode d'emploi AEG Electrolux F88050VIP disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs AEG Electrolux F88050VIP

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
AEG Electrolux F88050VIP

Le groupe d'entraide AEG Electrolux F88050VIP vous donne des conseils d'utilisation, solutions aux problèmes de fonctionnement, entretien et assistance pour votre Lave vaisselle. Rejoignez GRATUITEMENT notre groupe d'entraide F88050VIP pour vous aider à mieux utiliser votre Lave vaisselle AEG Electrolux. Le SAV entre consommateurs donne accès à différents services pour votre AEG Electrolux F88050VIP : accès à la notice F88050VIP et mode d'emploi pdf, manuel d'utilisation en français, avis consommateur et forum actif. Soyez le premier membre actif de ce groupe d'entraide.

Dernières actualités du groupe d'entraide AEG Electrolux F88050VIP

Nouvelles questions du forum

Nouveaux membres

  • nogopet376  depuis le 15/12/2020 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)
  • petitlina  depuis le 27/06/2016 - Expertise connaisseur - Utilisateur depuis plus de 5 ans

Documentation disponible sur votre produit

Pas d'image disponible

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 3 469 K | Français
Questions/Réponses, FAQ, Support | Français

Pas de vidéo disponible

« g 6 Service-afdeling 6 Afvalverwerking van het apparaat 6 Beschrijving van het product 7 Optisch signaal 7 Bedieningspaneel 8 Display 8 Toets uitgestelde start 9 Programmakeuzetoetsen 9 Programmatoets extra stil 9 Multitab-toets 9 Annuleertoets 9 Functie-toetsen 9 Instelmodus 9 Geluidssignalen 10 Voor het eerste gebruik 10 De waterontharder instellen 10 Handmatig instellen 11 Elektronische aanpassing 11 Gebruik van zout voor de vaatwasser 12 Gebruik van afwasmiddel en glansmiddel 12 Gebruik van afwasmiddel 12 Gebruik van glansmiddel 13 Stel de glansmiddeldosering in 13 De Multitabfunctie 13 De vaatwasser inruimen 14 Adviezen 14 Wasprogramma's 14 Een afwasprogramma selecteren en starten 16 Een wasprogramma selecteren en starten zonder uitgestelde start 16 Een wasprogramma selecteren en starten met uitgestelde start 16 Het afwasprogramma onderbreken 16 Het annuleren van een wasprogramma of een uitgestelde start 17 Aan het einde van het wasprogramma 17 Auto Off 17 Het apparaat uitruimen 17 Onderhoud en reiniging 18 De filters verwijderen en reinigen 18 De sproeiarmen reinigen 18 De buitenoppervlakken reinigen 19 Problemen oplossen 19 De was- en droogresultaten zijn niet naar tevredenheid 20 Het inschakelen van het glansmiddeldoseerbakje 21 Technische gegevens 21 Milieubescherming 22 2InhoudWijzigingen voorbehouden Bedieningsinstructies Veiligheidsinformatie Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens het apparaat te installeren of te gebruiken: •voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van uw eigendommen. •uit respect voor het milieu, •voor de correcte werking van het apparaat. Bewaar deze instructies altijd bij het apparaat, ook wanneer u het verplaatst of verkoopt. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen •Mensen, met inbegrip van kinderen, met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstan- delijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet gebruiken. Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. •Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Gevaar voor verstikking of lichamelijk letsel. •Bewaar alle afwasmiddelen op een veilge plaats. Laat kinderen de afwasmiddelen niet aanraken. •Houd kinderen en kleine huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is. Algemene veiligheid •Verander de specificaties van dit product niet. Risico op letsel en beschadiging van het apparaat. •Volg de veiligheidsinstructies van de afwasmiddelfabrikant om brandwonden aan ogen, mond en keel te voorkomen. •Drink geen water uit het apparaat. Er kan afwasmiddel in uw apparaat achtergebleven zijn. •Sluit de deur altijd na het vullen of leeghalen van het apparaat om letsel te voorkomen. Bovendien struikelt u zo niet over de deur. •Ga niet op de open deur zitten of staan. Gebruik •Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet voor commerciële of industriële doeleinden, of voor enig ander doel. •Gebruik het apparaat niet voor iets anders dan waarvoor het is bedoeld. Zo voorkomt u lichamelijk letsel of schade aan eigendommen. •Gebruik het apparaat alleen om huishoudelijk keukengerei dat geschikt is voor afwas-... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
4 étoiles
Durée moyenne d’utilisation
Avis consommateur
1 avis
Aucune opinion sur AEG Electrolux
Donner votre opinion sur AEG Electrolux
En cours...