Notice AEG Electrolux FAVORIT FÖKOXXLP

Notice AEG Electrolux FAVORIT FÖKOXXLP

Mode d'emploi AEG Electrolux FAVORIT FÖKOXXLP disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs AEG Electrolux FAVORIT FÖKOXXLP

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
AEG Electrolux FAVORIT FÖKOXXLP

Le groupe d'entraide AEG Electrolux FAVORIT FÖKOXXLP vous donne des conseils d'utilisation, solutions aux problèmes de fonctionnement, entretien et assistance pour votre Lave vaisselle. Rejoignez GRATUITEMENT notre groupe d'entraide FAVORIT FÖKOXXLP pour vous aider à mieux utiliser votre Lave vaisselle AEG Electrolux. Le SAV entre consommateurs donne accès à différents services pour votre AEG Electrolux FAVORIT FÖKOXXLP : accès à la notice FAVORIT FÖKOXXLP et mode d'emploi pdf, manuel d'utilisation en français, avis consommateur et forum actif. Soyez le premier membre actif de ce groupe d'entraide.

Dernières actualités du groupe d'entraide AEG Electrolux FAVORIT FÖKOXXLP

Nouvelles questions du forum

Nouveaux membres

  • nogopet376  depuis le 15/12/2020 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)
  • Qadi simo  depuis le 01/01/2017 - Expertise débutant - Utilisateur depuis plus de 5 ans

Documentation disponible sur votre produit

Pas d'image disponible

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 3 985 K | Français
Questions/Réponses, FAQ, Support | Français

Pas de vidéo disponible

« ing 5 Afvalverwerking van het apparaat 6 Beschrijving van het product 6 Bedieningspaneel 7 Annuleertoets 8 Programmakeuzetoetsen 8 Toets Energie besparen 8 Multitab-toets 9 Toets uitgestelde start 9 Display 9 Functietoetsen 9 Instelmodus 9 Voor het eerste gebruik 9 De waterontharder instellen 10 Handmatig instellen 11 Elektronische aanpassing 11 Gebruik van zout voor de vaatwasser 11 Gebruik van afwasmiddel en glansmiddel 12 Gebruik van afwasmiddel 12 Gebruik van glansmiddel 12 Stel de glansmiddeldosering in 13 De Multitabfunctie 13 De vaatwasser inruimen 13 Adviezen 13 Wasprogramma's 14 Een afwasprogramma selecteren en starten 15 Een afwasprogramma selecteren en starten zonder uitgestelde start 15 Een afwasprogramma selecteren en starten met uitgestelde start 16 Het afwasprogramma onderbreken 16 Het annuleren van een afwasprogramma of een uitgestelde start 16 Aan het einde van het afwasprogramma 16 Auto Off 17 Het apparaat uitruimen 17 Onderhoud en reiniging 17 De filters verwijderen en reinigen 17 De sproeiarmen reinigen 18 De buitenoppervlakken reinigen 18 Problemen oplossen 18 De was- en droogresultaten zijn niet naar tevredenheid 20 Het inschakelen van het glansmiddeldoseerbakje 21 Technische gegevens 21 Milieubescherming 22 Montage-instructies 22 Montage 22 Plaatsing onder een aanrecht 22 2InhoudHet werkblad van het apparaat verwijderen 22 Het niveau van het apparaat afstellen 23 Aansluiting waterafvoerslang 23 Wijzigingen voorbehouden Bedieningsinstructies Veiligheidsinformatie Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens het apparaat te installeren of te gebruiken: •voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van uw eigendommen. •uit respect voor het milieu, •voor de correcte werking van het apparaat. Bewaar deze instructies altijd bij het apparaat, ook wanneer u het verplaatst of verkoopt. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen •Mensen, met inbegrip van kinderen, met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstan- delijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet gebruiken. Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. •Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Gevaar voor verstikking of lichamelijk letsel. •Bewaar alle afwasmiddelen op een veilge plaats. Laat kinderen de afwasmiddelen niet aanraken. •Houd kinderen en kleine huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is. Algemene veiligheid •Verander de specificaties van dit product niet. Risico op letsel en beschadiging van het apparaat. •Volg de veiligheidsinstructies van de afwasmiddelfabrikant om brandwonden aan ogen, mond en keel te voorkomen. •Drink geen water uit het apparaat. Er kan afwasmiddel in uw apparaat achtergebleven zijn. •Sluit de deur altijd na het vullen of leeghalen van het apparaat om letsel te voorkomen. Bovendien struikelt u zo niet over de deur. •Ga niet op de open deur zitten of staan. Gebruik •Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet voor commerciële of industriële doeleinden, of voor enig ander doel. •Gebruik het apparaat niet voor iets anders dan waarvoor het is bedoeld. Zo vo... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
0 étoiles
Durée moyenne d’utilisation
Avis consommateur
1 avis
Aucune opinion sur AEG Electrolux
Donner votre opinion sur AEG Electrolux
En cours...