Notice AEG Electrolux MCD2662

Manuel AEG Electrolux MCD2662 disponible gratuitement après inscription

Le groupe d'entraide AEG Electrolux MCD2662 est ravi de partager cette notice avec vous

Notice d’utilisation de votre AEG Electrolux MCD2662. La notice vous renseigne sur l’utilisation, donne des solutions aux problèmes d’entretien, de fonctionnement et d’assistance pour votre MCD2662.

Notices - manuels - modes d'emploi disponibles pour AEG Electrolux MCD2662 après inscription au groupe d'entraide

Aperçu de la notice

Extrait de la notice

erknad 2. Dersom man gjør dette, kan det føretil skade på ovnen.Ved bruk av en bruningsform eller selvoppvarmende materiale, må du alltidplassere en varmemotstandig isolering, f. eks. en porselenstallerken, under, for åunngå skade på dreieplaten og dreieplatestativet pga. termospenning.Oppvarmingstidene som er spesifisert i oppskrifter/instruksjoner må ikkeoverstiges. Ikke bruk metallredskaper som reflekterer mikrobølger og kan føre til elektriskgnistoverslag. Ikke plasser hermetikkbokser i ovnen.Bruk kun dreieplaten og dreieplatestativet som er beregnet for denne ovnen.Ikke bruk ovnen uten dreieplaten.For å unngå at dreieplaten knuses:(a)La dreieplaten avkjøles før du rengjør den med vann.(b)Ikke plasser varm mat eller varme redskaper på en kald dreieplate.(c)Ikke plasser kald mat eller kalde redskaper på en varm dreieplate.Ikke plasser noe på den ytre kassen under bruk.Ikke bruk plastbeholdere beregnet på bruk i mikrobølgeovn dersom ovnenfortsatt er varm etter bruk av GRILL, DOBBELGRILLog AUTOTILBEREDNINGmodus, da de kan smelte. Plastbeholdere må ikke benyttes i bruk av ovennevntemoduser, med mindre produsenten av beholderen sier den er egnet for dette. MMEERRKKNNAADD:: Hvis du ikke er sikker på hvordan du kan koble til ovnen, kontakt en autorisert,kvalifisert elektriker.Verken produsent eller forhandler kan påta seg ansvar for skade på ovnen ellerpersonskader som oppstår fordi man ikke har koblet ovnen til elektriskstrømkilde på korrekt måte.Vanndamp eller -dråper kan fra tid til annen dannes på ovnsveggene eller rundtdørforseglinger og lukkeoverflater. Dette er normalt, og er ikke tegn på atmikrobølgelekkasje eller feilfunksjon.8Apparatoversikt Apparatoversikt Mikrobølgeovn og tilbehør Sjekk at følgende tilbehør medfølger: (1)Dreieplate(2)Dreieplatestativ (3)...

Produits AEG Electrolux les plus consultés

En cours...